Contact
 1. 8236-Poliepen in uw darm

Uw arts heeft u verteld dat er bij u poliepen in de darm zijn gevonden. In deze folder vindt u informatie over darmpoliepen.

Wat is een darmpoliep?

Darmpoliepen zijn woekeringen van het darmslijmvlies. De poliepen variëren in grootte en vorm. Een deel van de poliepen kan langzaam uitgroeien tot darmkanker. De poliepen worden om die reden verwijderd tijdens een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie).

Darmpoliepen en darmkanker

Vooral oudere mensen hebben vaak een of meer darmpoliepen. Deze poliepen zijn meestal goedaardig, maar sommige ontwikkelen zich in de loop van jaren tot dikkedarmkanker.

Poliepen in de dikke darm geven meestal geen klachten. Klachten die soms optreden zijn:

 • bloed bij de ontlasting;
 • een verandering van het ontlastingspatroon;
 • buikpijn.

Risicofactoren

Er zijn een aantal zaken die de kans op het ontstaan van poliepen en dikke darmkanker verhogen:

 • Erfelijke aanleg

Bij de meest voorkomende erfelijke aanleg voor darmkanker, kunnen poliepen sneller uitgroeien tot darmkanker. Deze aandoening wordt het Lynch syndroom genoemd. Bij een andere aandoening kunnen mensen door een erfelijke aanleg heel veel poliepen krijgen (polyposis syndromen). Bij een erfelijke aanleg weten we welk gen daarvoor verantwoordelijk is.

 • Vaak voorkomen van darmkanker of darmpoliepen in de familie

Waarschijnlijk is een erfelijke aanleg de oorzaak, we weten alleen nog niet welk gen hiervoor verantwoordelijk  is. Wanneer er in uw familie meerder personen darmkanker of veel poliepen hebben, kunt u dat bespreken met u (huis-)arts. Soms kan dan een advies gegeven worden om erfelijkheidsonderzoek te laten verrichten.

 • Leefstijl

Uw leefstijl kan invloed hebben op het ontstaan van darmpoliepen. Er zijn aanwijzingen dat roken, het eten van rood en bewerkt vlees, overmatig alcohol gebruik, weinig lichaamsbeweging en overgewicht het risico op darmpoliepen verhoogt.

 • Al eerder darmpoliepen gehad

Het eerder hebben gehad van darmpoliepen is een risicofactor om later in het leven opnieuw poliepen te krijgen.

Vaak wordt er een advies gegeven om in de toekomst nog eens een controle van de darm te laten doen. Hiervoor is in Nederland een richtlijn opgesteld gebaseerd op het aantal en de grootte van de poliepen die tijdens een onderzoek worden gevonden.

 • Chronische darm ontstekingsziekten

Chronische darmziekten zijn ook een risicofactor voor poliepen en darmkanker. Ook hiervoor is er in Nederland een richtlijn opgesteld op basis waarvan uw arts een controle onderzoek in de toekomst kan adviseren.

Diagnose

Tijdens een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie), bekijken we de darmwand met een dunne flexibele slang met camera (endoscoop).Tijdens dit onderzoek kunnen we poliepen direct verwijderen.

Wanneer er tijdens het darmonderzoek één of meerdere (grote) poliepen worden gevonden, kan de arts besluiten om deze niet allemaal te verwijderen tijdens het onderzoek. U wordt dan opnieuw voor een darmonderzoek ingepland. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om een poliep middels een operatie te verwijderen.

Behandeling

De techniek om een poliep uit de dikke darm te verwijderen is eenvoudig en veilig, dit wordt gedaan tijdens het darmonderzoek. Grotere poliepen kunnen we meestal ook op deze manier verwijderen.

Via de endoscoop wordt een metalen lusje (snaar) ingebracht dat om de poliep wordt gelegd. Met deze snaar verwijderen we de poliep. Soms gebruiken we een zwakke elektrische stroom om de poliep weg te branden. Het loshalen van de poliep doet geen pijn, omdat het darmslijmvlies gevoelloos is.

Poliepectomie

Bron: www.mlds.nl

Uitslag

De poliep wordt na de behandeling opgevangen en ingestuurd voor onderzoek onder de microscoop. Van de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, krijgt u mondeling en/of schriftelijk een voorlopige uitslag. U krijgt binnen 1 tot 3 weken een telefonische of poliklinische vervolgafspraak voor de definitieve uitslag.

Complicaties

Het verwijderen van poliepen is een relatief veilige behandeling. Soms kunnen er echter complicaties optreden:

Bloeding

Tijdens de behandeling kan een bloedvaatje geraakt worden. Hierdoor kan een bloeding ontstaan. Deze bloedingen worden direct behandeld, waardoor het bloedverlies beperkt zal blijven. U kunt dan vrijwel altijd direct naar huis. Soms kan een bloeding enige tijd (tot 14 dagen) na de behandeling pas ontstaan. U bent dan al thuis en moet direct contact met ons opnemen. Dan krijgt u adviezen. Het kan zijn dat wij u adviseren om naar de Spoedeisende hulp te komen.

Perforatie

Een perforatie is een complicatie die zeer zelden voorkomt. Dit betekent dat er een gaatje is ontstaan in de wand van de dikke darm. Dit wordt meestal al snel tijdens of na de ingreep duidelijk. Een perforatie kan via verschillende endoscopische technieken behandeld worden, maar in uitzonderlijke gevallen kan een operatie noodzakelijk zijn.

Buikpijn

Soms kunt u in de dagen na de behandeling last hebben van buikpijn. Dit is bij 25 procent van de patiënten het geval. De buikpijn gaat na een paar dagen vanzelf weer weg. U moet contact met ons opnemen als u naast de buikpijn ook koorts hebt of als de buikpijn heel hevig is.

Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis bij:

 • Plotseling toenemende pijn;
 • Koorts, hoger dan 38,5;
 • Grote hoeveelheden bloedverlies (via de anus) of als het bloedverlies zich in korte tijd herhaalt.

Leefstijladviezen

Om darmpoliepen  en darmkanker (in de toekomst) zoveel mogelijk te voorkomen, geven we u enkele leefstijladviezen:

 • Wees matig met het eten van rood en bewerkt vlees. Met rood vlees bedoelen we rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, paardenvlees en geitenvlees. Met bewerkt vlees bedoelen we vlees dat is geconserveerd door rook, toegevoegd zout of chemische conserveringsmiddelen zoals vleeswaren en worst.
 • Beweeg regelmatig en zorg voor een gezond lichaamsgewicht. Op www. voedingscentrum.nl kunt u meer informatie over voeding en gewicht vinden.
 • Drink alcohol met mate.
 • Stop met roken: roken heeft een negatieve invloed op het darmslijmvlies. In Isala kunnen wij u hierbij helpen. Lees hierover meer in de folder Programma Stoppen met roken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Endoscopie

088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bereikbaar buiten kantooruren)

Meppel

Endoscopie
088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 15 maart 2022 / 8236

Gerelateerde folders