Contact
 1. 8272-Hoortoestellen

Voorbereiding op uw bezoek aan de audicien

U heeft een recept ontvangen voor een proef met hoortoestellen. Met dit recept kunt u een hoortoestel laten aanmeten. Neem hiervoor uw recept mee naar een audicien bij u in de buurt. Ter voorbereiding op uw bezoek vindt u in deze folder het antwoord op de meest gestelde vragen over het krijgen van een hoortoestel.

Naar welke audicien kan ik gaan?

U kunt kiezen tussen:

 • een audicien waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft;
 • een audicien waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft.

Uw keuze heeft waarschijnlijk gevolgen voor de vergoeding van uw hoortoestel. Vraag bij uw zorgverzekeraar na op welke vergoeding u kunt rekenen.

Tip! Kijk op www.hoorwijzer.nl bij ‘zoek en kies een audicien’. Hier vindt u ervaringen van anderen met audiciens.

Wat gaat de audicien aan mij vragen?

De audicien vraagt u een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt u gevraagd wanneer u hoorproblemen heeft. Ook wordt u gevraagd hoe vaak deze situaties voorkomen. Het gaat om situaties als:

 • in één op één gesprekken;
 • tijdens vergaderingen of groepsgesprekken;
 • in het verkeer;
 • of op andere momenten.

Tenslotte vraagt de audicien of hij nog rekening moet houden met zaken. Zwemt u bijvoorbeeld vaak? 
Heeft u last van oorsuizen? Of zijn er andere dingen die belangrijk zijn om te bespreken?
Op basis van alle informatie deelt uw audicien u in in één van de 5 cliëntgroepen. Bij elke cliëntgroep hoort een bijpassende categorie hoortoestellen.

Tip! U kunt iemand meenemen die u kan helpen met het invullen van de vragenlijst op de computer.

Wat gebeurt er als de proefperiode niet goed verloopt?

Nadat u samen met uw audicien een hoortoestel heeft gekozen, start uw proefperiode. In deze proefperiode gaat u uw hoortoestel proberen. Als in uw proefperiode blijkt dat uw hoortoestel niet goed (genoeg) werkt, kunt u altijd zelf contact opnemen met Pento Audiologisch Centrum voor een controle.

Tijdens deze controle:

 • Bespreekt u samen uw ervaring met het hoortoestel.
 • Doen zij een aantal tests.
 • Controleren zij of het hoortoestel technisch in orde is.

Na afloop van de controle bespreekt u samen hoe het verder gaat.

Als u nog niet tevreden bent, kan de proefperiode verlengd worden. U kunt dan nog een tijdje uw aangepaste hoortoestel uitproberen. Of u kunt eventueel een ander hoortoestel uitproberen.

Bent u wel tevreden en zijn de resultaten goed? Dan krijgt u een goedkeurende verklaring voor uw audicien. Met deze verklaring gaat u naar uw audicien. Uw audicien vraagt met deze verklaring de vergoeding van uw hoortoestel bij uw zorgverzekeraar aan. Als er nog resterende kosten zijn, dan berekent de audicien deze aan u door.

Als u een controleafspraak bij Pento Audiologisch Centrum wilt, moet u zelf zorgen voor een verwijzing. Deze kunt u vragen aan uw KNO-arts.

Tip! Teken pas de verklaring als u ook echt tevreden bent over de werking van uw hoortoestel.

Vergoeding

Wanneer heb ik recht op vergoeding van een hoortoestel?

Een gehoortoestel wordt vergoed als u een gehoorverlies heeft van minimaal 35 decibel. Heeft u gehoorverlies aan één oor? Dan wordt één hoortoestel vergoed. Heeft u aan beide oren een gehoorverlies van gemiddeld 35 decibel of meer, dan kunt u twee hoortoestellen vergoed krijgen.

De audicien bespreekt met u:

 • aan welke eisen uw hooroplossing moet voldoen.
 • welke modellen voor u het beste zijn (achter of in het oor bijvoorbeeld).
 • of overige hoorhulpmiddelen u kunnen helpen.
 • wat u mag verwachten van een hoortoestel/hoorhulpmiddel.

Tip! Kijk op www.hoorwijzer.nl ook eens bij technische hoorhulpmiddelen en overige hoorhulpmiddelen.

Welk toestel is voor mij het beste?

Uw audicien deelt u in in een cliëntgroep. Dit doet hij op basis van uw hoorproblemen en uw wensen.
Bij elke cliëntgroep horen bepaalde typen hoortoestellen waar u uit kunt kiezen. De meeste audiciens hebben contracten met een aantal merken.
Daarnaast zijn er hoortoestellen die buiten de cliëntgroepen vallen. Dit zijn hoortoestellen met verschillende extra functies. De meeste zorgverzekeraars geven voor deze hoortoestellen geen extra vergoeding.
Wilt u hier meer over weten? Vraag het dan aan uw audicien. Of neem contact op met Pento Audiologisch Centrum Zwolle. 

Tip! Kijk op www.hoorwijzer.nl bij ‘zoek en kies audicien’ welke merken uw audicien verkoopt. Kijk bij het tabblad ‘productaanbod’.

Wat krijg ik vergoed als ik een hoortoestel neem?

Bij volwassenen wordt meestal 75% van de kosten van een hoortoestel of tinnitusmaskeerder vergoed. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering. Heeft u daarnaast nog een aanvullende verzekering? Dan kan de 25% eigen bijdrage die u moet betalen, deels of geheel vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering.
Let op: de vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met uw audicien. Vraag dit dus altijd na bij uw audicien.

Tip! Op www.hoorwijzer.nl vindt u via ‘zoek en kies verzekeraar’ een overzicht van aanvullende vergoedingen. 

Let op
Wanneer u uw eigen risico nog niet (volledig) heeft aangesproken, dan verrekent uw zorgverzekeraar met u (naast de 25% eigen bijdrage) ook uw eigen risico.

Verzekering

Wat gebeurt er als mijn hoortoestel kapot gaat?

Elke zorgverzekeraar heeft met de audiciens afspraken gemaakt over reparaties en vervanging  als het hoortoestel binnen een periode van vijf jaar kapot gaat.
Meestal moet u batterijen en een verzekering tegen verlies en diefstal zelf regelen. Of u krijgt een nazorgcontract aangeboden door u audicien.

Moet ik mijn hoortoestel zelf verzekeren?

Tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode krijgt u de hoortoestellen in bruikleen van uw audicien. Daarmee vallen ze niet onder uw inboedel- of kostbaarhedenverzekering. Ook uw WA-verzekering dekt geen schade door verlies van in bruikleen gekregen spullen.
Bespreek daarom voor de proefperiode met uw audicien of het nodig is dat u de hoortoestellen zelf verzekert. En hoe u dit het beste kunt doen.
Soms kunt u het risico bij uw audicien afkopen. Of uw audicien neemt dit risico geheel voor zijn rekening.
Daarnaast is het bij enkele verzekeringsmaatschappijen mogelijk om een aparte verzekering af te sluiten voor verlies/diefstal en niet verwijtbare onherstelbare schade tijdens de proefperiode. Natuurlijk kunt u zelf het beste afwegen of u een verzekering wilt. Of het bedrag wat u betaalt aan verzekering opweegt tegen het risico dat u loopt.

Na de proefperiode

Als u uw hoortoestel definitief krijgt voorgeschreven, kunt u ze voor 5 jaar verzekeren. Ook nu moet u zelf afwegen of u een verzekering wilt afsluiten. Weegt het bedrag dat u betaalt voor de verzekering op tegen het risico dat u loopt op diefstal, verlies of schade.

Welke verzekeringen voor hoortoestellen zijn er?

Vaak vallen hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen niet onder de dekking van uw eigen verzekering. Vraag dit na bij uw verzekering.
Als uw hoortoestel niet onder de dekking van uw verzekering valt, kunt u uw hoortoestel bij één van de onderstaande organisaties verzekeren. Wij raden u aan de voorwaarden van de verschillende verzekeringen goed te vergelijken:

Let op
Hoorhulpmiddelen die u per ongeluk ergens laat liggen, vallen niet onder de verlies- en diefstalverzekering, omdat dan sprake is van nalatigheid.

Zijn er nog andere bijkomende kosten?

Wij raden u aan deze vraag duidelijk aan uw audicien te stellen. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf. Vraag om een offerte en bespreek deze samen. Op deze offerte moeten zaken als een onderhoudscontract, meegeleverde accessoires zoals batterijen en schoonmaaksetjes en andere bijkomende kosten vermeld staan. Informeer bij de audicien als u hierover vragen heeft.

Deze folder is een verkorte versie van het stappenplan van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS). Het hele stappenplan staat op www.hoorwijzer.nl

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8272