Contact
 1. 8592-PET-CT-onderzoek van het hart met Rubidium-82 (alleen rust)

Uw cardioloog heeft een PET-CT-onderzoek voor u aangevraagd. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat wordt er onderzocht met een PET-CT?

Met een PET-CT kijken we of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Dit gebeurt met een PET-CT-camera.

Wanneer moet u voor het onderzoek contact opnemen met het ziekenhuis?

 • Als u niet kunt komen (minstens 24 uur van tevoren doorgeven).
 • Als u moeilijk te prikken bent.
 • Als u niet met 1 arm boven uw hoofd kunt liggen.
 • Als u verzorging nodig heeft.
 • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Thuisvoorbereiding

 • Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. 
 • Trek makkelijk zittende kleding aan. 

Heeft u de digitale vragenlijst ingevuld?

Via de mail heeft u een vragenlijst ontvangen. Wilt u deze voor het onderzoek invullen en aan ons terugsturen? Als u deze mail niet ontvangen hebt, kan het zijn dat:

 • uw e-mailadres nog niet bekend is bij Isala;
 • de e-mail in de map ‘Ongewenste e-mail’ terecht is gekomen;
 • u de vragenlijst al ingevuld heeft bij een eerder hartonderzoek.

Wat moet u meenemen naar het onderzoek?

 • een actueel medicatie-overzicht (als u deze meeneemt, hoeft u op het formulier niet in te vullen welke medicijnen u gebruikt).

Hoe verloopt het onderzoek?

In de voorbereidingsruimte krijgt u uitleg over hoe het onderzoek verloopt. U kunt dan ook vragen stellen. Daarna krijgt u een infuus in uw arm. Vervolgens gaat u naar de PET-CT ruimte. Hier vragen wij u om uw bovenkleding uit te trekken. U krijgt ECG-plakkers op uw bovenlichaam geplakt.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met uw armen boven uw hoofd. De laborant sluit het ECG aan voor de controle van uw hartritme. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm.

Als er een CT-scan calciumscore door uw arts is aangevraagd, beginnen we hiermee. Met deze scan kijken we of er verkalkingen in de kransslagaders van uw hart zitten. En zo ja, hoe groot deze verkalkingen zijn.

Daarna maken we een overzichtsfoto van uw borstkas. Zo bepalen we de precieze plek van uw hart. Hierna maken we de CT-scan van uw hart.

Na de CT-scan maken we een opname van uw hart in rust. We spuiten daarvoor de radioactieve vloeistof Rubidium-82 in via het infuus. Daarna maken we de PET-scan. De PET-scan duurt ongeveer 7 minuten.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten. Hij of zij hoort ook wat u zegt. U kunt dus op elk moment vertellen hoe u zich voelt.

Welke radioactieve vloeistof wordt er tijdens het onderzoek gebruikt?

De radioactieve stof die we gebruiken heet Rubidium-82. Deze stof is niet gevaarlijk voor uw gezondheid. De stof is al uit uw lichaam verdwenen zodra u de afdeling verlaat. Rubidium-82 wordt zowel in Nederland als in de rest van de wereld veel gebruikt. Het middel is in Nederland alleen nog niet geregistreerd. Daarom vragen wij uw toestemming om dit te mogen gebruiken.

Is de radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend gevaarlijk?

De radioactieve stof is niet gevaarlijk voor uw gezondheid. De stof verdwijnt binnen enkele uren vanzelf uit uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen de volgende bijwerkingen optreden.

 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Wanneer krijgt u de uitslag van de PET-CT-scan?

Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen de foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar:

Nucleaire geneeskunde

088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur )

Laatst gewijzigd 20 februari 2024 / 8592