Contact
  1. 8671 Macimorelinetest

Met de macimorelinetest wordt onderzocht of u voldoende groeihormoon aanmaakt. Dit gebeurt door middel van bloedonderzoek. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. In deze folder geven we u informatie over dit onderzoek en hoe u zich kunt voorbereiden.

Uitleg

Een laboratoriumarts of een physician assistant (PA) voert de test uit op het bloedafnamelaboratorium. Eerst drinkt u een drankje waarin de macimoreline is opgelost. Daarna wordt op gezette tijden bloed bij u afgenomen. Uw bloed wordt onderzocht op het laboratorium. Uit de resultaten leidt de laboratoriumarts of PA af of u voldoende groeihormoon aanmaakt. De resultaten deelt de laboratoriumarts of PA met uw arts.

Let op: Voordat u de macimorelinetest krijgt, nemen we contact met u op om te bespreken welke medicijnen u gebruikt.

Voorbereiding thuis

  • Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u minimaal 8 uur vóór aanvang van de test niet meer mag eten en drinken. U moet nuchter blijven tot na de bloedafnamen.
  • In het uur voordat u de macimoreline krijgt toegedient, mag u maximaal 100 ml water zonder koolzuur drinken. Binnen 1 uur na de inname van de macimoreline mag u ook weer maximaal 100 ml water zonder koolzuur drinken.
  • Vermijd zware lichamelijke inspanning in de 24 uur vóór de test.

Melden in het ziekenhuis

Na het maken van een afspraak, krijgt u een afspraakbevestiging. Hierin vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 5479.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W). U kunt daarvoor het beste parkeren op parkeerplaats P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft eerst een kort gesprek met u en legt de test uit.
  • Hij/zij plaatst daarna een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden.
  • Via het infuusnaaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna krijgt u een drankje waarin de macimoreline is opgelost. Dit drankje moet u binnen 30 seconden opdrinken.
  • Na 45, 60 en 90 minuten wordt bloed afgenomen via het infuusnaaldje.

Tijdens de test mag u niet eten, drinken en zich inspannen (rondlopen etc.). Dit kan de uitslagen van de test namelijk beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van macimoreline zijn: verandering van smaak, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, diarree en het warm hebben. Macimoreline heeft een kleine invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 8397 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur). U kunt ook een mail sturen naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 2 januari 2024 / 8671