Contact

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

  1. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Om de acute zorg in Nederland goed te regelen, is ons land verdeeld in 11 regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de 11 traumacentra die Nederland telt. Isala is als traumacentrum verbonden aan Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

11 regio’s, 11 traumacentra

Samen vormen de 11 acute zorgnetwerken het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle omvat de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg. Zij grenzen aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Midden Nederland/Utrecht, Traumanet AMC en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Een belangrijk instrument om de zorg binnen onze regio op elkaar af te stemmen is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). NAZrZ coördineert deze overleggen.

Goede afstemming onderling is essentieel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg voor patiënten die acute zorg nodig hebben. Samen zorgen de ketenpartners er dag en nacht voor deze regio in een volledig aanbod van acute zorg te voorzien. Lees meer op de website van NAZrZ.

Ervaringen