Contact

Ergotherapie

  1. Ergotherapie

Problemen bij uitvoeren dagelijkse activiteiten

Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Voor kinderen en volwassenen

Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met bijvoorbeeld reuma, parkinson of  beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om de kwaliteit van leven te vergroten of om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven.

Behandeling in ziekenhuis en thuis

Op onze uitgebreide polikliniek Ergotherapie kunt u terecht voor behandelingen waarvoor de en/of kennis faciliteiten bij de reguliere ergotherapeut vaak ontbreken. Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van specifieke doelgroepen zoals parkinson, dementie en mensen met zitproblematiek. De behandelingen vinden deels plaats op onze afdeling, maar het merendeel bij de patiënt thuis.

Specialisme en centra

Meer informatie

Folders