Contact

Polyfarmacie

  1. Polyfarmacie

Polyfarmacie betekent letterlijk: veel medicijnen. Als u meerdere medicijnen gebruikt, heeft u waarschijnlijk ook meerdere gezondheidsproblemen. Vaak zien we dit bij ouderen. De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt ouderen kwetsbaar. U kunt klachten krijgen als uw medicijnen niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Op basis van uw medisch verleden, klachten en medicijngebruik, kan de internist uw medicijnen beter op elkaar afstemmen. Als dat nodig is, overlegt hij dit met de andere artsen bij wie u onder behandeling bent.