Contact

Pulmonale hypertensie

  1. Pulmonale hypertensie

Vernauwing bloedvaten in de longen

Pulmonale hypertensie is een zeldzame, chronische ziekte. Patiënten hebben de ziekte voor de rest van hun leven. Bij pulmonale hypertensie is de druk in de bloedvaten in de longen te hoog, met vervelende gevolgen. In alle bloedvaten van ons lichaam heerst een bepaalde druk, dus ook in de bloedvaten in de longen. Als u pulmonale hypertensie heeft, zijn de vaten in uw longen vernauwd. Door de vernauwing in de bloedvaten neemt de druk sterk toe: het bloed moet immers door een smallere doorgang. De ziekte heeft dus ook gevolgen voor het hart.

Andere aandoening oorzaak

Pulmonale hypertensie wordt vaak veroorzaakt door een andere aandoening, bijvoorbeeld door een ziekte aan de luchtwegen of een longziekte. Zo kan er een vernauwing van de longvaten ontstaan door bijvoorbeeld COPD, roken of een longembolie. Er wordt niet altijd een oorzaak gevonden. Bij een kleine groep patiënten kan het erfelijk zijn.

De ziekte is niet te genezen. Medicijnen helpen om de symptomen te verlichten en er beter mee te leven.

Pulmonale hypertensiepolikliniek

Deze polikliniek is bedoeld voor mensen bij wie pulmonale hypertensie is vastgesteld of bij wie een vermoeden hierop bestaat. De laatste jaren zijn er veel nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen voor de behandeling van bepaalde vormen van pulmonale hypertensie. Op het spreekuur kan door verschillende onderzoeken beoordeeld worden om welke vorm van pulmonale hypertensie het gaat. Ook wordt er bekeken wat precies de oorzaak is van uw pulmonale hypertensie en welke behandeling daarvoor mogelijk is.

Specialisme en centra

Meer informatie