Contact

Anesthesiemedewerker

  1. Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker in opleiding heb je binnen Isala volop mogelijkheden om het maximale uit je vak te halen. Het ziekenhuis beschikt in totaal over negentien klinische (veertien in Zwolle, vijf in Meppel) en zes dagbehandeling OK’s (in Zwolle). Alle specialismen, zoals Neuro-, Trauma- en Hartchirurgie, zijn er dan ook vertegenwoordigd. De opleiding is veelzijdig. Naast de praktijkleerperioden op de verschillende operatiekamers en bij de afdeling Anesthesie, loop je ook stages op andere afdelingen. Bijvoorbeeld op een chirurgische verpleegafdeling, de verkoeverkamer, de Intensive care en op de Spoedeisende hulp. Na je opleiding kun je de anesthesioloog assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden, zowel binnen als buiten het OK-complex.

Dit betekent dat je:

  • de patiënt begeleidt naar de operatiekamer en bewaakt tijdens de operatie;
  • de anesthesieapparatuur en de benodigde materialen bedrijfsklaar maakt en onderhoudt;
  • in staat bent om in opdracht van de anesthesioloog medisch technische handelingen uit te voeren;
  • na het stellen van een diagnose, zelfstandig de meest gebruikelijke therapie kan starten.

Een kijkje op de OK

Vera is anesthesiemedewerker in opleiding en Stephanie is operatieassistent in opleiding. Ze vertellen én laten ze zien wat hun werk inhoudt. Bekijk het filmpje. 

Duur van de opleiding

De opleiding tot anesthesiemedewerker is een inservice-opleiding op hbo niveau, dit is een combinatie van leren en werken. De reguliere opleiding tot anesthesiemedewerker duurt 3 jaar, afhankelijk van eerder verworven competenties kun je in aanmerking komen voor een opleiding op maat. Voor het volgen van de opleiding vragen wij van je, dat je een leerarbeidsovereenkomst met ons aangaat. De opleiding is binnen Isala niet in deeltijd te volgen.

Toelatingseisen

Je kunt tot de opleiding worden toegelaten als je minimaal een diploma havo (bij voorkeur profiel Natuur en gezondheid of Natuur en techniek of een diploma mbo niveau 4 bezit. (IC) verpleegkundigen genieten de voorkeur, zij kunnen met vrijstellingen toegelaten worden tot de opleiding. De opleiding start in maart en september.

Curriculum

De opleiding bestaat uit 10 leereenheden die ieder bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De beroepsvoorbereidende periode (BVP) volg je voor een groot deel gezamenlijk met studenten die de opleiding tot operatieassistent, radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant volgen en bestaat voornamelijk uit theoretisch onderwijs op het opleidingscentrum. Wanneer de BVP behaald is, word je toegelaten tot het eerste studiejaar. Vanaf die periode volg je afwisselend onderwijs en ben je werkzaam in de praktijk.

Accreditatie

De opleiding tot anesthesiemedewerker is landelijk erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Nadat je bent geslaagd voor het eindexamen ontvang je het CZO diploma.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Wil je na je opleiding tot anesthesiemedewerker jouw kennis en kunde verder verdiepen? Isala bied je die mogelijkheid. Je kunt je verder specialiseren door het volgen van de vervolgopleiding tot anesthesiemedewerker bij Cardiopulmonale chirurgie. Je doet dan specifieke kennis op over openhartoperaties.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie