Contact

Endoscopieverpleegkundige

  1. Endoscopieverpleegkundige

De afdeling Endoscopie van Isala is een afdeling waar diagnostisch onderzoek en therapeutische ingrepen worden verricht aan het maagdarmkanaal. De afdeling maakt deel uit van de zorglijn Gastro-enterologie binnen de RVE Interne geneeskunde in Isala. MDL-artsen, MDL-artsen in opleiding, kinderartsen, verpleegkundig endoscopisten en endoscopieverpleegkundigen zijn betrokken bij het proces en vastbesloten om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Tijdens de opleiding draag je daar aan bij en wordt je begeleid door ervaren endoscopieverpleegkundigen.

Duur van de opleiding

Alle opleidingsvarianten duren 12 maanden. Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk:

  • Opleiding Endoscopie MDL.
  • Studenten die korter dan drie jaar geleden de opleiding tot endoscopieverpleegkundige MDL of Long hebben gevolgd kunnen met een verkort traject de aanvullende opleiding long- of MDL Endoscopie volgen.

Toelatingseisen

Verpleegkundigen (mbo/hbo) ingeschreven in het BIG-register. Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband van minimaal 24 uur per week en bent werkzaam in de endoscopische zorg.

Curriculum

Naast de praktische opleiding in Isala, wordt het theoretische deel verzorgd door de St. Antonius Academie op locatie Utrecht. De opleiding is afgestemd op de eindtermen van het College Zorg Opleidingen (CZO) en het expertisegebied van de endoscopieverpleegkundige.

De inhoud van de opleiding bestaat uit 4 thema’s:

  • Thema 1: Introductie opleiding.
  • Thema 2: Persoonlijke ontwikkeling (oriëntatie beroep/reflectie/feedback en samenwerking/leergroep en plannen leerproces).
  • Thema 3: Endoscopische zorg (endoscopische zorg MDL, Endoscopische zorg Long, veilig werken, voorlichting en begeleiding).
  • Thema 4: Reflectieve professional (360 graden feedback, klinisch redeneren, deskundigheidbevordering, EBP en sterkte-zwakteanalyse).

Gedurende de opleiding zijn korte stages een onderdeel van het leertraject.

Accreditatie

De opleiding is landelijk erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Nadat je bent geslaagd voor het eindexamen ontvang je het CZO-diploma Endoscopieverpleegkundige.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Wil je na de opleiding tot endoscopieverpleegkundige jouw kennis en kunde verder verdiepen? In Isala bieden wij die mogelijkheid. Je kunt je verder specialiseren tot Verpleegkundig endoscopist.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

 

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie