Contact

Pathologie

  1. Pathologie

Bij de vakgroep pathologie van Isala zijn twaalf pathologen werkzaam. Zij onderzoeken patiëntenmateriaal ingestuurd uit Isala en door de huisartsen uit de regio.

Het vakgebied is onderverdeeld in aandachtsgebieden. Iedere patholoog heeft expertise in meerdere specifieke aandachtsgebieden zoals: neuro-, mamma-, kaak-, orthopedische-, lever-, gynaeco-, kinder-, dermato-, nefro-, cardiovasculaire-, long-, hemato-, uropathologie en weke delen tumoren. Verder immuunhistochemie, in situ hybridisatie en andere moleculair biologische technieken en cytologie inclusief puncties.

Aios
Voor jou als aios, is het Zwolse pathologie laboratorium een boeiende omgeving, waar je kennis maakt met alle facetten van het vak.

Duur van de opleiding

De opleiding tot patholoog duurt vijf jaar. Na het eerste jaar in de A-opleiding in het UMC Groningen vervolg je de opleiding, voor minimaal een half jaar en maximaal twee jaar, in Isala of in een ander niet-universitair ziekenhuis. Je bepaalt dit in overleg met jouw opleiders.

Opleiders

Curriculum

De opleiding bestaat uit opeenvolgende modules van drie maanden waarin alle deelgebieden van de pathologie aan bod komen. Het Concilium Pathologicum organiseert landelijk cursussen. Daarnaast is er regionaal tweewekelijks cursorisch onderwijs en maandelijks een refereeravond.

Het eerste jaar van de opleiding vindt plaats bij de A-opleiding pathologie in het UMCG en bestaat uit vier blokken van drie maanden. In het vervolg van de opleiding word je minimaal een half jaar en maximaal twee jaar gedetacheerd bij de B-opleiding pathologie in Isala of andere B-opleiding geaffilieerd met het UMCG.

De opleiding pathologie kent geen formele keuzestages. Er wordt wel een half jaar van de opleiding besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De verdere invulling van de blokken vindt plaats in overleg tussen de A-opleider, B-opleiders en de aios. Tijdens de detachering bij Isala heb je als aios de gelegenheid je te verdiepen in de dunne naald punctiecytologie.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Het specialisme Pathologie kent geen officiële subspecialisaties. Wel zijn er verdiepingsstages in de aandachtsgebieden mogelijk.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie