Contact

Psychiatrie

  1. Psychiatrie

De psychiatrische polikliniek en de psychiatrische afdeling van Isala zijn breed georiënteerd: ze bieden integrale diagnostiek, poliklinische behandeling, kortdurende klinische behandeling, dag- en deeltijdbehandeling en crisisinterventie bij psychiatrische stoornissen en problematisch gedrag. Voor jou als toekomstig psychiater een aantrekkelijke omgeving om het vak te leren.

Veelzijdig
De werkzaamheden op de psychiatrische afdeling zijn veelzijdig. Zo vervult de afdeling een belangrijke rol bij de eerste (diagnostiek) opnamen in de psychiatrie, van met name patiënten met depressieve klachten, eerste psychose, angststoornissen et cetera. Verder ondersteunt de afdeling Psychiatrie de klinische afdelingen bij opgenomen somatische patiënten met psychiatrische klachten. Er is een samenwerkingsverband met Dimence.

Specifieke aandachtsgebieden
De drie psychiaters van Isala hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. Bijzonder is, dat een van hun zich specifiek richt op zwangeren met een verhoogd risico op een psychiatrische problemen rondom de zwangerschap. Andere aandachtsgebieden zijn 'bipolaire stoornissen' en onverklaarde pijnklachten.

De individuele aandachtsgebieden van de verschillende psychiaters zijn zeer divers. Je kunt daarbij denken aan: relatieproblematiek, stemmingsstoornissen, CVS, fibromyalgie, stemmingsstoornissen, burnout, (chronische) pijnklachten, vermoeidheidsklachten, zwangerschap en psychiatrie.

Aios
Kies je in het keuzejaar voor ziekenhuispsychiatrie, dan biedt Isala je de mogelijkheid om dat hier te volgen.

Duur van de opleiding

De opleiding tot psychiater duurt vierenhalf jaar. De eerste drie jaar volg je de basisopleiding psychiatrie, daarna een half jaar sociale psychiatrie en tot slot is er een keuzestage van een jaar.

De opleiding wordt verzorgd binnen het opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland, waarin zes instellingen participeren. In elk van de instellingen kunt u de opleiding tot psychiater volgen. De keuzestage wordt soms in een ander(e) ziekenhuis of instelling gevolgd.

Opleiders

Curriculum

Gedurende de opleiding is het onderwijs geconcentreerd in de eerste drie jaar. Hoewel de nadruk ligt op zelfstudie, wordt ook cursorisch onderwijs geboden. Dat is te onderscheiden naar:

  • huisonderwijs (per opleiding apart geregeld);
  • psychotherapie-onderwijs (per opleiding of combinatie van opleidingen geregeld);
  • gezamenlijk onderwijs (op donderdagen om de vier weken op een centrale, vaste onderwijslocatie in Beilen).

Daarnaast vindt, tijdens de stage sociale psychiatrie, specifiek onderwijs plaats.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Na de registratie als psychiater is het mogelijk een eenjarige opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater te volgen, mits je het keuzejaar ook hieraan hebt besteed. Deze opleiding wordt verzorgd door Accare.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie