Contact

Radiodiagnostisch laborant

  1. Radiodiagnostisch laborant

Als radiodiagnostisch laborant verricht je verschillende radiodiagnostische onderzoeken. Dit doe je bij patiënten die bijvoorbeeld na een (ernstig) ongeluk, een hartinfarct of ten gevolge van een ziekte op de afdeling Radiologie komen. Hierbij maak je gebruik van hoogwaardige, digitale Röntgen-, MRI- en echo-apparatuur om de inwendige delen van het menselijke lichaam in beeld te brengen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd om te komen tot een diagnose. Radiodiagnostische onderzoeken voer je zowel uit op de afdeling Radiologie als op andere afdelingen in het ziekenhuis, zoals Traumatologie, Intensive care en de Operatiekamers. De afdeling Radiologie is verdeeld over de locaties Isala Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde en het Diagnosepunt.

Je werkt zelfstandig, maar ook samen met radiologen en collega radiodiagnostisch laboranten. Tevens werk je regelmatig in multidisciplinair verband samen met specialisten en verpleegkundigen. Als radiodiagnostisch laborant in opleiding zijn binnen Isala volop mogelijkheden om het maximale uit je vak te halen. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling Radiologie waar alle radiodiagnostische technieken worden toegepast. Daarnaast zijn alle specialismen, zoals Neonatologie, Traumatologie en Neuro- en Vaatchirurgie, binnen Isala vertegenwoordigd.

Duur van de opleiding

De HBO-opleiding tot radiodiagnostisch laborant volg je op een MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken). De Hanze Hogeschool in Groningen, Fontys Hogescholen in Eindhoven en de Hogeschool Inholland in Haarlem bieden deze opleiding aan. De opleiding duurt 4 jaar en kan via de dagopleiding of via een duale variant gevolgd worden.

De dagopleiding leidt op tot drie werkvelden: radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker. Binnen de Isala bieden de desbetreffende afdelingen hiervoor stageplaatsen aan. De duale variant leidt op tot één van de drie werkvelden; je kiest hierbij vooraf in welk werkveld je wilt werken. Binnen de Isala bieden wij de radiodiagnostische en de radiotherapeutische variant aan.

Isala studenten die de duale opleiding tot radiodiagnostisch laborant volgen, doen het theoretische gedeelte bij de Hogeschool Inholland.

Toelatingseisen

Je kunt binnen Isala de duale MBRT-opleiding tot radiodiagnostisch laborant volgen als je in het bezit bent van een diploma havo (profiel Natuur & techniek of Natuur & gezondheid met het vak Natuurkunde) of een andere gelijkwaardige opleiding.

Verder moet je een opleidingsplaats hebben binnen ons ziekenhuis. Dit gaat via een sollicitatieprocedure. Tot slot vragen wij van je, dat je voor de duur van de opleiding een leerarbeidsovereenkomst met ons aangaat. De kosten van de opleiding worden vergoed door het ziekenhuis.

Curriculum

De duale variant van de MBRT-opleiding op de afdeling Radiologie is praktijkgericht, waarbij veel tijd wordt besteed aan het aanleren van praktische vaardigheden. De opleiding is een dus combinatie van leren en werken. Je leert verschillende radiodiagnostische onderzoeken en technieken uit te voeren. Het patiëntcontact is vaak kort en intensief. Na de opleiding kun je aan de slag als radiodiagnostisch laborant. Je bent dan in staat om uiterst professioneel en deskundig, radiodiagnostische werkzaamheden te verrichten.

Vakken die je krijgt zijn o.a.:

  • anatomie, fysiologie, pathologie;
  • techniek;
  • instelkunde;
  • stralingshygiëne;
  • sociale vaardigheden.

Accreditatie

De MBRT opleidingen, zowel de dagopleiding als de duale opleiding, vallen onder het ministerie van OC&W en zijn in het kader van de financieringsstructuur van dit ministerie geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie).

De opleiding is landelijk erkend door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). Zij verstrekken je na afloop van de opleiding een landelijk erkend diploma tot radiodiagnostisch laborant.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Wil je na de opleiding jouw kennis en kunde verder verdiepen? Dan kan jij je specialiseren in bijvoorbeeld MRI, echografie, computertomografie of angiografie. Voor de MRI, echografie en computertomografie volg je hiervoor een post HBO-opleiding.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie