Contact

Reumatologie

  1. Reumatologie

Binnen de vakgroep Reumatologie werken zes reumatologen in dienstverband. Zij werken op de hoofdlocatie in Zwolle, de twee buitenpoli’s Kampen en Heerde, en in Isala Diaconessenhuis in Meppel. De AIOS werkt alleen op de hoofdlocatie in Zwolle, waar de reumatologen ondersteuning krijgen van één verpleegkundig specialist reumatologie en drie reumaconsulenten. De vakgroep begeleidt coassistenten en een AIOS interne geneeskunde, die tijdens zijn/haar polikliniekstage een dagdeel per week reumatologie volgt. De vakgroep richt zich op het specialisme in de volle breedte: inflammatoire en niet-inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, maar ook zeldzame systeemziekten zoals vasculitis en sclerodermie.

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie jaar vooropleiding interne geneeskunde en drie jaar reumatologie. Afhankelijk van eerdere werkervaring en getoonde vorderingen kan een half jaar korting verleend worden. Men solliciteert voor een opleidingsplaats reumatologie in de regio Noord-Nederland primair bij de opleider in het UMCG prof. Bootsma, waarna in overleg een geschikte plaats voor de vooropleiding interne geneeskunde wordt gezocht.

In Isala kan als onderdeel van de opleiding reumatologie (eventueel in aansluiting op de vooropleiding interne geneeskunde) een perifere stage van zes maanden gedaan worden.

Opleiders

Curriculum

In deze stage ligt de nadruk op basale reumatologische vaardigheden: anamnese, lichamelijk onderzoek van het bewegingsapparaat, patroonherkenning van reumatologische ziektebeelden, diagnostische en therapeutische injectietechnieken en het opstellen en uitvoeren van medicamenteuze behandelplannen. De meeste tijd wordt besteed aan poliklinische werkzaamheden. Daarnaast draagt de AIOS zorg voor een gering aantal opgenomen patiënten en doet hij/zij klinische consulten.

De AIOS wordt gestimuleerd om waar mogelijk actief deel te nemen aan diverse vormen van structureel multidisciplinair overleg:

  • handenspreekuur samen met plastisch chirurg, revalidatiearts en handtherapeut;
  • kinderreumatologisch spreekuur met de kinderarts;
  • bespreking met longarts en cardioloog over interstitiele longaandoeningen en pulmonale hypertensie;
  • immunologiebespreking met internisten, longartsen en andere betrokken specialismen;
  • schoenspreekuur met een orthopedisch schoentechnicus.

Tijdens de stage kan men ook kennismaken met echografie in de reumatologie. Alle reumatologen zijn hierin geschoold; in Zwolle zijn twee eigen echo-apparaten aanwezig. Een uitgebreidere stage echografie kan in het UMCG gevolgd worden.

Tenslotte is het streven om de AIOS ervaring te laten opdoen met ziekenhuisorganisatie en management, bij voorkeur in de vorm van een concreet en afgebakend project.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie