Contact
  1. 100 jaar oude operatiemethode bij baarmoederverzakking als beste uit de bus

Deze week werd een vergelijkende studie naar de twee meest gangbare baarmoedersparende ingrepen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke baarmoedersparende operatie bij een baarmoederverzakking het meest succesvol is. Isala speelde een grote rol in dit onderzoek, vertelt gynaecoloog Hugo van Eijndhoven.

Gynaecoloog Hugo van Eijndhoven in zijn werkkamer

Gynaecoloog Hugo van Eijndhoven

Verzakking van de baarmoeder is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting kampt 40 procent van de vrouwen boven de 45 jaar in meer of mindere mate met een verzakking. Lang niet iedereen ondervindt klachten van de verzakking, maar bij zo’n 15.000 vrouwen is jaarlijks een operatie nodig.

Van baarmoederverwijdering naar baarmoedersparende operatie

Hugo: ‘Tot begin deze eeuw was een baarmoederverwijdering de gouden standaard bij een baarmoederverzakking. Dat veranderde toen Isala, onder andere in samenwerking met Radboudumc, in 2009 met de SAVE U-studie aantoonde dat een baarmoedersparende operatie betere resultaten geeft dan een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Nu hebben we met dit nieuwe onderzoek, opnieuw in samenwerking met Radboudumc  en 24 andere ziekenhuizen, gekeken wélke baarmoedersparende ingreep de beste resultaten geeft. Zo kunnen we vrouwen met een baarmoederverzakking steeds beter zorg op maat geven.’

100 jaar oude methode als beste uit de bus

Een baarmoedersparende operatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: via de al 100 jaar bestaande Manchester operatie, waarbij een deel van de baarmoedermond verwijderd wordt en de uitgerekte banden van de baarmoeder worden ingekort. Dit trekt de baarmoeder omhoog. Of via de meest recent ontwikkelde baarmoedersparende operatie, de sacrospinale fixatie. Hierbij wordt de verzakte baarmoeder met twee onoplosbare hechtingsdraden aan een bindweefselband in het bekken vastgemaakt en opgehangen in het bekken. Hugo: ‘De sacrospinale fixatie is op dit moment de meest gangbare operatie, maar uit dit nieuwe onderzoek is gebleken dat de Manchester operatie vooral bij vrouwen met een milde tot matige baarmoederverzakking betere resultaten geeft.’ 

Minder heroperaties na een Manchester operatie

Tijdens het onderzoek werden 434 vrouwen met een milde tot matige baarmoederverzakking, die één van beide ingrepen ondergingen, bevraagd op klachten. Daarnaast keken de onderzoekers naar de anatomie na de ingreep en of er sprake was van een eventuele heroperatie. ‘Op basis van deze gegevens zagen we dat vrouwen na de Manchester operatie vaker een succesvolle operatie hadden dan de vrouwen na een sacrospinale fixatie’, licht Hugo toe. ‘In de groep die de Manchester operatie onderging, zagen we geen heroperaties voor een nieuwe baarmoederverzakking en minder vaak een nieuwe verzakking van de blaas.’  

Persoonsgerichte behandeling 

Deze resultaten betekenen overigens niet dat vrouwen die een sacrospinale fixatie ondergingen een slechte behandeling hebben gekregen. Het betekent ook niet het einde van de sacrospinale fixatie, want sommige patiënten hebben er juist meer baat bij. Hugo: ‘In beide groepen was het percentage vrouwen dat tevreden was met hun operatie even hoog, ruim 80 procent. Bovendien kunnen vrouwen met een ernstiger verzakking van de baarmoeder in combinatie met een verzakking van de darm juist meer baat hebben bij de sacrospinale fixatie. Deze studie helpt ons dus vooral om op basis van risicofactoren te kunnen inschatten wie baat heeft bij wélke operatiemethode. Kortom, deze nieuwe studie helpt ons vooral om vrouwen een nog persoonsgerichtere behandeling te kunnen bieden.’

Doelmatige zorg

Deze nieuwe studie, de SAM-studie, werd gefinancierd vanuit ZonMw, met het oog op bevordering van doelmatige zorg. Daarom berekenden de onderzoekers ook de kosten van beide ingrepen, waarbij de Manchester operatie goedkoper bleek dan de sacrospinale fixatie. Isala voerde dit onderzoek, samen met Radboudumc, Zuyderland, Máxima Medisch Centrum en 22 andere centra uit. 

Meer informatie

isala.nl/gynaecologie