Contact
  1. Aanpassing hematologie referentie-intervallen kinderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In het kader van uniformering en traceerbaarheid zijn de referentie-intervallen voor het pediatrische bloedbeeld en de leukocytendifferentiatie opnieuw gedefinieerd. De nieuwe referentie-intervallen zijn door middel van literatuuronderzoek vastgesteld.

Literatuurbronnen

De literatuurbronnen zijn gewogen op basis van nieuwheid, kwantiteit van datapunten en kwaliteit en getoetst ten opzichte van relevante, vigerende richtlijnen.
De resultaten hiervan zijn beschreven in het artikel van Tel-Karthaus et al 1 en geaccordeerd door de vakgroep Kindergeneeskunde van de Isala.

Het verschil tussen de oude en nieuwe referentie-intervallen

Het verschil tussen de oude en nieuwe referentie-intervallen is marginaal en voornamelijk terug te vinden in de nauwkeuriger leeftijdscategorieën en de daarbij horende waarden.
De oude en nieuwe referentie-intervallen kunt u vinden in de bijlage en tevens op de eLabgids KCL Isala (https://isala.getincontrol.eu/).
De nieuwe referentie-intervallen worden doorgevoerd op 1 februari 2021 en worden automatisch digitaal of op papier bij elke uitslag gerapporteerd.

Mocht u over de wijzingen nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat van de afdeling Klinisch Chemisch Laboratorium via telefoonnummer 038 424 2476.

Met vriendelijke groeten,

Gijs den Besten, namens de vakgroep Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Jolita Bekhof, namens de vakgroep Kindergeneeskunde

laboratoriumgeneeskunde februari 2019 jaargang 2, Nummer 1 pp. 31-34, ISSN print: 2589- 4153, ISSN online:2589-6296

PDF: Aanpassing Hematologie referentie-intervallen kinderen