Contact
  1. Advies (door)verwijzingen n.a.v. wachtlijst

Geachte collega, Door middel van deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken op de POP-polikliniek van het Isala ziekenhuis in Zwolle.

In de afgelopen maanden is de wachtlijst voor een intake voor de POP-polikliniek, en dan met name de psychiatrische tak, gestaag toegenomen. Op dit moment van schrijven bedraagt de wachttijd voor een intake bij de Psychiatrie ruim 60 dagen. We beseffen dat dit een onwenselijke situatie is en doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de zorg krijgt die zij nodig heeft zonder dat zij hier lang op moet wachten, willen we u vragen aan het volgende te denken als u verwijst:

  • Patiënten die reeds een eigen behandelaar hebben in een andere praktijk of instelling, verzoeken wij bij deze behandelaar in behandeling te blijven waarbij de behandelaar zo nodig altijd op consultbasis met ons kan overleggen voor het eventueel aanpassen van medicatie en/of beleid.
  • Voor patiënten met lichte problematiek die geen eigen behandelaar hebben, kunt u op consultbasis met ons overleggen en kan er overwogen worden om gesprekken bij de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts aan te bieden.
  • Indien u verwijzen noodzakelijk acht, verwijs dan vroeg in de zwangerschap zodat er tijd is om een goed (behandel)plan te maken

Bij twijfel en ook bij andere vragen kunt u uiteraard altijd met ons overleggen.

Voor de ontstane situatie vragen we uw begrip. We doen ons uiterste best om onze wachttijden zo kort mogelijk te laten zijn.


Met vriendelijke groeten,

namens de vakgroep Psychiatrie,

I. Konings

namens de vakgroep Obstetrie en Gynaecologie,

H.M. Knol