Contact
  1. Alle poliklinieken zijn gestart met de opschaling van de zorg
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

De daling van het aantal Covid-patiënten in Isala is de afgelopen weken verder afgenomen. Dat geeft ruimte en vertrouwen om de reguliere zorg weer verder op te starten. Alle poliklinieken zijn gestart met de opschaling van de zorg.

Verwijzingen via ZorgDomein

U kunt alle verwijzingen voor alle specialismen via ZorgDomein weer naar ons toesturen. Vervolgens wordt er in het ziekenhuis een maximale spreiding gemaakt van nieuwe patiënten, controles, telefonische afspraken of beeldbellen. Om het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt zo laag mogelijk te houden, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Patiënten die u al had verwezen (en mogelijk waren afgebeld), worden door Isala weer opgeroepen.

Informatie naar patiënten

  • Deze informatie ontvangen patiënten die weer een afspraak hebben in het ziekenhuis.
  • En dit animatiefilmpje is gemaakt om uit te leggen waarom het veilig is om het ziekenhuis te bezoeken.

Bloedafnameposten, binnenkort bloed afnemen op afspraak

Zoals eerder gemeld kunnen de patiënten binnenkort op afspraak naar de bloedafnameposten komen. Dit om de 1,5 meter afstand in de wachtruimtes te kunnen garanderen. Patiënten gaan bij voorkeur via MijnIsala een afspraak maken en telefonisch een afspraak maken wordt gedurende de ‘1,5 meter maatschappij’ ook mogelijk. Daarnaast blijft het mogelijk om zonder afspraak bloed te laten afnemen. De patiënt moet dan mogelijk langer wachten. Deze laatste variant willen wij om begrijpelijke reden zoveel mogelijk ontmoedigen.

Donderdag 14 mei is hier overleg over geweest met een delegatie van de huisartsen die betrokken zijn bij het opstarten van de reguliere zorg in het adherentiegebied van Isala. Daarna laten we u weten vanaf welke datum het mogelijk is voor patiënten om een afspraak te maken, wat dit voor u als huisarts betekent en hoe we hierover gaan communiceren.

Geopende bloedafnameposten

Op dit moment kunnen patiënten op inloop hun bloed laten afnemen op onderstaande posten:
Diagnosepunt in Zwolle

  • Isala Diaconessenhuis Meppel
  • Isala Kampen
  • Isala Heerde
  • Isala Diaconessenhuis Steenwijk

Het bloedafnamepunt in Isala Zwolle (vlinder 4) is alleen geopend voor patiënten die verwezen worden door medisch specialisten.

Vorige week hebben we contact gehad met de huisartsen over posten die nog gesloten zijn. Een beperkt aantal posten, gekoppeld aan huisartspraktijken, zijn weer geopend. De huisartsen gaan hier hun eigen patiënten plannen. Op de website van Isala wordt actueel bijgehouden welke prikposten open zijn.
Een aantal huisartsen hebben aangegeven dat hun posten weer open kunnen vanaf het moment dat het KCL de patiënten gaat plannen. We houden u hiervan op de hoogte.

Wij hebben vernomen dat een aantal huisartsen, als vervanging voor de gesloten bloedafnamepunten in de verpleeghuizen, ruimte beschikbaar willen stellen om bloed af te komen nemen.  Als dit het geval is, wilt u dan contact opnemen met Jacobine de Meij, telefoonnummer 038-4247521. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van het KCL, telefoonnummer 038-4242476.  Samen onderzoeken we dan wat mogelijk is.

We zien de afgelopen week dat het in de ochtend druk is op de verschillende posten. Een tip voor uw patiënt is om ’s middags te komen.

Bloedafname thuis

Het KCL prikt patiënten thuis als hier een medische noodzaak voor is. We zien dat het aantal patiënten dat thuis geprikt moet worden in een zeer hoog tempo toeneemt. Bij een aantal van deze patiënten is geen medische noodzaak aanwezig en worden de indicaties ‘angst om naar een ziekenhuis te gaan’ of ‘afwezigheid van vervoer’ genoemd.

De grens voor wat op dit moment binnen het KCL mogelijk is, is voor wat betref het thuis prikken bereikt. Wij verzoeken u dringend om opnieuw de medische noodzaak voor het thuisprikken te beoordelen en dit in ieder geval minimaal 1x per kwartaal opnieuw te beoordelen.
Het KCL wil deze zorg, daar waar het medisch noodzakelijk is, graag blijven bieden. Wij hebben u nodig om dit mogelijk te blijven maken.

Fundusfotografie

We zijn samen met infectiepreventie aan het bekijken hoe we de fundusfotografie zo snel mogelijk weer op kunnen starten.

Aanpassing op de communicatie van 30 april mbt aanvragen radiologisch onderzoek in de regio Meppel-Steenwijkerland: Ook de verwijzingen naar radiologie zijn weer mogelijk, maar de patiënt dient altijd een afspraak te maken voor het inplannen van een afspraak voor radiologisch onderzoek. Ook bij (kleine) trauma’s, vraagstelling pneumonie of pneumothorax. De huisarts hoeft niet te bellen; de patiënt wel. De afdeling radiologie houdt dagelijks rekening met het feit dat deze patiëntencategorieën binnen korte tijd (in elk geval dezelfde dag) ingepland moeten worden. Deze werkwijze zorgt voor duidelijkheid richting de patiënt, en voorkomt wachten/wachtrijen op de locaties.

NB. De MRI Meppel is weer in bedrijf