Contact
  1. Cyberpoli: Vroeggeboorte (late gevolgen)

Corita Boons werkt al geruime tijd als kinderfysiotherapeut in Isala. Zij begeleidt vroeggeboren kinderen en hun ouders. Sinds kort maakt ze deel uit van de Cyberpoli, een internetkliniek en ontmoetingsplaats voor jongeren van 13 tot 26 jaar met een chronische aandoening. Ook ouders van deze kinderen zijn welkom.

Kinderfysiotherapeut Corita Boons

Corita werd benaderd door Stichting Artsen voor kinderen met de vraag of zij als deskundige op het gebied van kinderfysiotherapie een bijdrage wilde leveren aan de cyberpoli voor Vroeggeboorte (late gevolgen). Voor kinderen die te vroeg geboren worden, is het belangrijk dat de groei en ontwikkeling goed in de gaten wordt gehouden. Na ontslag uit het ziekenhuis worden deze kinderen en hun ouders regelmatig teruggezien door verschillende zorgverleners. Kleine en grote problemen kunnen zo vroeg worden opgespoord, zodat het kind de juiste ondersteuning, begeleiding of behandeling krijgt. Soms wordt echter pas later in het leven duidelijk wat de gevolgen zijn, welke problemen er nog zijn en welk effect ze hebben op het dagelijks leven. Dit noemen we de late gevolgen.

De Cyberpoli Vroeggeboorte (late gevolgen) is er voor jongeren van 13 tot 26 jaar én hun ouders. Zij kunnen hun vragen online stellen aan een panel van 8 deskundigen. Naast Corita zitten in dit panel 3 kinderarts-neonatologen, een klinisch psycholoog, een ontwikkelingspsycholoog en 2 ervaringsdeskundigen. Corita hoopt samen met de jongeren die haar benaderen op zoek te gaan naar de kansen en mogelijkheden om het volgende stapje in de ontwikkeling te kunnen en durven maken.

Meer informatie

De Cyberpoli bestaat uit 30 verschillende poli’s. Bij iedere poli staat duidelijke uitleg over aandoeningen. Ook zijn er filmpjes en interviews met patiënten, ouders en deskundigen te vinden.