Contact
  1. Nieuw programma hersenrevalidatie laat grote meerwaarde zien

Meer maatwerk voor patiënten die na een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) weer naar huis mogen. Dat is het doel van een nieuw revalidatieprogramma, dat de afdeling Neurologie twee jaar geleden startte. Inmiddels is de eerste evaluatie achter de rug en blijkt dat patiënten het traject als een meerwaarde zien.

Jan deed mee aan het revalidatieprogramma van Neurologie

Het hersenrevalidatieprogramma heeft verpleegkundig specialist Gina van Vemde samen met neuroloog Heleen den Hertog en andere betrokken zorgprofessionals in de CVA-keten ontwikkeld. Het programma van twaalf weken is voor patiënten die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis worden ontslagen. Samen met de fysiotherapeuten vanuit de eerste lijn en de CVA-wijkverpleegkundigen is het programma opgesteld. Ze krijgen onder meer fysieke training, gericht op het verbeteren van conditie en kracht en het werken aan vertrouwen in het bewegen. Ze worden begeleid bij de onzichtbare gevolgen na een CVA. Er worden workshops gegeven over onder meer leefstijladviezen, therapietrouw en werkhervatting.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Tijdens de evaluatie waren er vier deelnemers aanwezig met hun mantelzorger. Het was voor alle vier de patiënten ongeveer vier maanden of langer geleden dat de hersenrevalidatie is afgerond.

Grenzen opzoeken

‘Door dit programma krijg je handvaten’, vertelt Jan. Hij heeft voor de vierde keer een herseninfarct gehad en deed na zijn laatste CVA mee met het revalidatieprogramma. ‘Ik wilde er eerst niks van weten, praten in een groep is niets voor mij. Maar we hebben erg veel aan elkaar gehad, het is fijn om te weten dat iedereen tegen veel dezelfde dingen aanloopt.’ Zoeken waar de grens ligt, dat is voor Jan het belangrijkste aspect van het traject. ‘Soms ga je over je grenzen heen om winst te behalen, het is fijn dat je daar begeleiding in krijgt en er niet alleen voor staat.’

Herhaling voorkomen

‘Je kunt het vergelijken met het programma van de hartrevalidatie’, vult verpleegkundig specialist Gina van Vemde aan. ‘Het doel is om de kans op een nieuw CVA te verkleinen en functioneel herstel en gezondheidsbeleving te vergroten.. Dit doen we door patiënten te activeren om meer te gaan bewegen en krijgen ze informatie over een gezonde leefwijze. Dan kun je al veel behalen.’ Jan knikt instemmend. ‘Ik wil er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Door dit programma merk je dat je zelf weer meer in regie komt doordat je steeds meer kan. Het heeft zo’n geweldige meerwaarde om dit samen te doen, je raakt vertrouwt met elkaar. Je hebt te maken met korte lijnen, met zowel de verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis als met de fysiotherapeut en de CVA-wijkverpleegkundige uit de eerste lijn. Je hebt meer houvast.’

Evaluatie

De deelnemers ervaren het programma als motiverend omdat er tijdens de oefeningen bij de fysiopraktijken gestimuleerd wordt om lichamelijke grenzen op te zoeken. Hierdoor krijgen ze weer vertrouwen in hun lichaam en worden ze uitgedaagd. Het groepsverband werkt motiverend. Na de revalidatie zijn de deelnemers zich bewuster geworden van hun leefstijl, ze zijn meer gaan bewegen, gezonder gaan leven en voelen zich fitter.

Het revalidatieprogramma heeft een vergelijkbare inhoud als de hartrevalidatie, maar dan in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Twee weken na ontslag uit het ziekenhuis starten de patiënten met trainen. Daarnaast worden er workshops aangeboden door CVA nazorgverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties. Deze gaan over het verbeteren van leefstijl, medicatietrouw, werkhervatting en onzichtbare en psychosociale gevolgen na een CVA.

Bekijk hier de patiëntenfolder van de hersenrevalidatie.