Contact
  1. Een nieuw jaar, mooie plannen, zelfde betrokkenheid
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wij wensen u en uw dierbaren een gezond 2022 en zetten graag de fijne samenwerking voort!

Kerstkaart huisartsen

2021 was opnieuw een bewogen jaar, met flinke pieken en gelukkig ook wat dalen in de drukte rond Covid-19. In het voorjaar en zomer was er wat lucht. Helaas keerde het tij weer in het najaar. Gelukkig bleef onze goede samenwerking onveranderd. Door samen te werken in de hele zorgketen wisten we onze patiënten, met én zonder Covid-19, goede zorg te bieden. Een ander mooi punt om te benoemen is het visiedocument dat apothekers, apotheekhoudende huisartsen en Isala afgelopen jaar ondertekenden, om overal veilige en effectieve farmaceutische zorg te kunnen leveren aan onze patiënten. Of dit nu thuis of in het ziekenhuis is. Ook konden de nascholingen online doorgaan. Leuk én nuttig om elkaar te kunnen blijven zien.

Ook in 2022 zetten we de fijne samenwerking graag voort. Wij kijken uit naar de ingebruikname van de nieuwbouw in Meppel. In maart is het zover, dan opent het nieuwe Isala Meppel samen met de huisartsenspoedpost en Noorderboog de deuren.

Voor nu wensen wij u en uw dierbaren een gezond 2022 en op naar een fijne voortzetting van onze samenwerking.

Met hartelijke groet namens Isala,

Raad van Bestuur