Contact
  1. Een complexe puzzel van bedden en mensen

Vrijwel elke dag opnieuw is het een complexe puzzel om de beddencapaciteit in beeld te krijgen en personeelstekorten op te vullen. Toch krijgen de leidinggevenden en personele planners het uiteindelijk steeds voor elkaar. Manager beddenhuis Frony Doornbos: ‘De instroom van covidpatiënten wisselt enorm. Ondertussen gaan urgente operaties door en moeten we zorgen voor voldoende spoedbedden. Dat bij elkaar maakt het lastig.’

Manager beddenhuis Frony Doornbos

Elke ochtend inventariseren

Elke ochtend komen leidinggevenden en personele planners bij elkaar om te inventariseren wat de bedden- en personele capaciteiten zijn voor nu en de komende 24 uur. Dit onder voorzitterschap van manager beddenhuis Frony Doornbos. ‘Van te voren heb ik dan eerst de dagelijkse en verwachte cijfers in beeld gebracht’, legt Frony uit. ‘Wat is de huidige en verwachte spoedcapaciteit? Hoe zijn de landelijke ontwikkelingen wat betreft covid? Wat is de stand van zaken in de regio? Moeten er volgens de landelijke spreidingsafspraken covidpatiënten worden overgenomen of juist uitgeplaatst?

‘Op basis van deze informatie en die van ons eigen beddenhuis, beginnen we met het beddenoverleg. Hierin bepalen we de bedbezetting van de cohortafdeling (coronaverpleegafdeling), de klinische afdelingen en de spoedstroom. We werken toe naar een afgestemde spoed- en cohortcapaciteit, waarbij we rekening houden met de opname van de geplande, urgente OK-patiënten. Daarna bespreken we of er op de afdelingen voldoende medewerkers zijn of we juist teveel personeel hebben. Gedurende de dag kijken we of het plan dat we die ochtend hebben gemaakt, nog steeds akkoord is. En zo gaan we de avond en de nacht in.’

Op en neer

Het woord grilligheid is typerend voor het afgelopen anderhalf jaar. ‘Het gaat heel erg op en neer met de drukte op de cohortafdeling’, vertelt Eveline, intercedent bij I-Flex (een soort uitzendbureau binnen Isala). ‘Je bent continu bezig met het zoeken naar oplossingen om openstaande diensten op te vullen. Wanneer het aantal covidpatiënten in Isala toeneemt, worden veel van de flexverpleegkundigen ingezet op de cohortafdeling, samen met de verpleegkundigen van de AOA (Acute opname afdeling).’

Dat betekent veel voor de algehele bezetting, want op de cohortafdeling is twee keer zoveel personeel nodig als voor hetzelfde aantal patiënten op een reguliere afdeling. ‘Door de verminderde beschikbaarheid van verpleegkundigen van I-Flex, de hoge werkdruk en uitval van verpleegkundigen, moet er voor de reguliere afdelingen veel geregeld en gepuzzeld worden om voldoende personele capaciteit te realiseren. We doen vaak een beroep op de flexibiliteit van onze eigen verpleegkundigen. De scheidingslijn tussen werk en privé is hierdoor steeds dunner geworden. Vaak storen wij de verpleegkundigen als ze vrij zijn.’

Eveline Stevens en Ageeth Satink Intercedent Eveline Stevens en planner Ageeth Satink

De juiste mensen op de juiste plek

Frony: ‘Uit allerlei hoeken krijgen we hulp aangeboden. Uit het ziekenhuis in Meppel, van verpleegkundigen van het Behandelcentrum, de OK, anesthesie en recovery, personeel van de poliklinieken, dialyse of bijvoorbeeld van de Isala Academie. En ook twee verpleegkundigen vanuit revalidatiecentrum Vogellanden werken tijdelijk bij Isala. Al deze hulp nemen we graag met beide handen aan. Maar het vraagt ook de nodige aandacht. We willen deze inzet namelijk zo goed mogelijk verdelen over de verschillende afdelingen en er voor blijven zorgen dat overal voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.’

Veel van de non-covidpatiënten die nu in het ziekenhuis liggen, zijn namelijk erg ziek’, weet planner Ageeth Satink. ‘Mensen met complexe ziektebeelden, waar je ervaren verpleegkundigen voor nodig hebt.’ ‘Dan is het ideaal dat we als planners nu elke ochtend bij elkaar zitten’, zegt Henriette Iedema, voormalig verpleegkundige en sinds twee jaar werkzaam als planner. ‘Zo kunnen we met elkaar afstemmen en verpleegkundigen daar laten werken waar ze de meeste ervaring hebben.’

Betere werkwijze

Door de coviddrukte neemt de dagelijkse personele planning veel meer tijd in beslag dan anders, waardoor andere werkzaamheden vaak in het gedrang komen. Toch heeft de crisis iets positiefs opgeleverd, namelijk een andere, betere werkwijze. Ageeth: ‘Voor corona gaf ik mijn tekorten door aan mijn leidinggevende, die dan naar het beddenoverleg ging. Van wat er zich verder in de kliniek afspeelde, kreeg ik meestal niets mee. Nu doen we het als planners echt samen en kijken we over de grenzen van onze eigen afdelingen heen. Dat is een werkwijze die we in stand zullen houden.’

Gerelateerd nieuws