Contact
  1. De gewone zorg zo veel mogelijk door laten gaan

Wie naar de laatste coronacijfers kijkt, ziet dat het aantal besmettingen nog wel toeneemt maar minder snel. Dat geldt ook voor de ziekenhuisopnames. Mochten de cijfers toch weer gaan stijgen, dan is Isala goed voorbereid. Ina Kuper, lid raad van de bestuur: ‘Wij zien corona als een van de infectieziekten waarvoor je in Isala kan worden behandeld.’

Ina Kuper

Naast de juiste zorg voor patiënten met corona is het belangrijk dat de gewone zorg zo veel mogelijk doorgaat. Daarom worden coronapatiënten nu verspreid over de verschillende afdelingen. Ina: ‘Dus niet meer een grote cohort-afdeling, maar verschillende kleine cohorten. Nemen wij een patiënt met corona op die ook hartproblemen heeft, dan gaat hij naar de hartafdeling. Heeft iemand geen andere aandoeningen? Dan volgt een opname op de longafdeling. Op dit moment is de verhouding dat één op de drie coronapatiënten in het ziekenhuis ligt voor een andere reden. Iemand heeft dus wel corona, maar dat is niet de reden voor de opname. ‘

Thuismonitoring

Als het kan gaan coronapatiënten zo snel mogelijk weer naar huis met extra zuurstof. Of zij worden meteen thuis opgenomen met extra zuurstof. Ina: ‘Verpleegkundigen van ons Medisch coördinatiebureau monitoren deze patiënten. Op deze manier houden wij in het ziekenhuis dus meer bedden vrij voor de reguliere zorg. De patiënten met corona die nu in het ziekenhuis liggen, zijn vooral ouderen die echt verpleegkundige zorg nodig hebben. Voor deze patiënten is thuismonitoring geen mogelijkheid. Inmiddels hebben wij ook afspraken met andere ziekenhuizen om voor hen de patiënten thuis te monitoren. Van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) horen wij iedere dag hoeveel besmettingen en opnames er zijn. Het is nu landelijk en in de regio nog niet nodig om patiënten over de ziekenhuizen te verdelen. Maar dat kan wel weer.’

Alert op griepgolf

Het outbreak management team van Isala, met daarin vertegenwoordigers van de huisartsen en de VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) komt net zoals ieder najaar weer regelmatig bij elkaar. Ina: ‘Ook voor corona deden wij dit al. Wij stemmen met elkaar af en houden in de gaten of de doorstroming in de zorg goed gaat. Naast corona zijn wij zeker ook alert op een mogelijke griepgolf. In Australië was dit jaar de griepgolf zwaarder. Dat kan een voorspeller voor Nederland zijn.’

Zorgbemiddeling

Een “erfenis” van de vorige coronagolven zijn de lange wachtlijsten in de ziekenhuizen. Ina: ‘Die moeten korter. Daar doen wij alles aan. Zo gaan wij opereren op een aantal zaterdagen. Wij hebben iedereen die langer dan zes maanden op de wachtlijst staat gebeld. Zo hoorden wij dat sommige mensen al in een ander ziekenhuis waren geopereerd of de operatie niet meer wilden. Tot slot gaat wij patiënten die nog op de wachtlijst staan en hebben aangegeven dat zij wel in een ander ziekenhuis behandeld willen worden, een brief sturen met meer informatie over zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar. Wie wat verder wil reizen, kan soms eerder terecht in een ander ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum.’

Gerelateerd nieuws