Contact
  1. Reactie media-aandacht fraudeonderzoek Cardiologie

Als hartpatiënt moet u bij Isala kunnen vertrouwen op de best mogelijke zorg. Hoewel we ons zeer bewust zijn van de situatie op onze afdeling cardiologie, en we al vele maatregelen hebben getroffen, zijn we verrast over de fraude met ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) die nu in de media naar voren komen.

De financiële invloed die de industrie lijkt uit te oefenen op cardiologen en de keuzes die zij maken, verwerpen we. Dit staat haaks op hoe wij als Isala er voor onze patiënten willen zijn. We doen er alles aan om onze patiënten de best mogelijke, passende zorg te bieden.

Fraudeonderzoek

Wat betreft het FIOD onderzoek weten wij niet meer dan hetgeen de FIOD ons vertelt. De in het artikel genoemde individueel herleidbare bedragen zijn voor ons ook nieuw. Ook de expliciete vermelding van Biotronik is nieuw.

Maatregelen

Naar aanleiding van dit fraudeonderzoek namen we eerder al diverse maatregelen. Een van die maatregelen is een extern onderzoek naar de huidige inkoopprocedures door KPMG. Een intern onderzoek naar inkoopprocedures heeft eerder plaatsgevonden. Toentertijd kwamen daar geen bijzonderheden aan het licht. In het licht van het OM onderzoek kun je daar anders naar kijken. Vandaar dat we hier nogmaals onderzoek naar doen.

ICD-zorg in Isala

Isala Hartcentrum is één van de grootste hartcentra van Nederland en gespecialiseerd in het plaatsen van ICD’s. Als tertiair centrum worden veel patiënten uit andere ziekenhuizen naar Isala verwezen voor plaatsing van een ICD. Bij Isala plaatsen we circa 8.4 % van het totaal van de ongeveer 6000 ICD’s die jaarlijks in Nederland geïmplanteerd worden. De afgelopen jaren hebben we de indicatiestellingen voor een ICD al extern laten toetsen. We hebben de interim-vakgroepvoorzitters Cardiologie eerder al gevraagd onze indicatiestellingen opnieuw kritisch tegen het licht te houden. De complicatie percentages in Isala liggen rond de 6,1%. Patiënten komen voorafgaand aan het plaatsen van een ICD naar het ziekenhuis voor een informatiebijeenkomst. Hier krijgen ze informatie over de ingreep en ook over de mogelijke complicaties.

We zijn trots op alle bevlogen en betrokken medewerkers van Isala en in het bijzonder die van het Hartcentrum, die zich iedere dag weer inzetten voor de beste zorg en begeleiding. De genoemde problemen doen zich voor bij de vakgroep Cardiologie. Niet bij de vakgroep Thoraxchirurgie, die met de cardiologen samenwerkt binnen Isala Hartcentrum.

Vragen?

We kunnen ons goed voorstellen dat u naar aanleiding van alle berichtgeving vragen heeft. Of dat u zich zorgen maakt. Omdat u onder behandeling bent van een cardioloog. Of een familielid of naaste heeft met hartproblemen. We hebben de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. 

Lees ook