Contact
  1. Isala mogelijk benadeeld door fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Isala benaderd vanwege een fraudeonderzoek naar mogelijk illegaal verkregen inkomsten door inkoopactiviteiten. Isala is wellicht benadeeld door de mogelijke fraude waar het OM onderzoek naar doet.

Er zijn twee cardiologen van Medisch Specialistisch Bedrijf Isala betrokken bij dit onderzoek. Hen is de toegang tot Isala tijdelijk ontzegd. De verdachte cardiologen hebben betrokkenheid met Diagram B.V. Diagram is een zelfstandige onderneming die onder andere Isala Hartcentrum ondersteunt bij het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenzorg wordt overgenomen

We zorgen dat het uitvallen van de twee cardiologen tot zo min mogelijk overlast voor individuele patiënten zal leiden, zodat iedereen de juiste zorg blijft krijgen. Op korte termijn worden alle lopende afspraken en ingrepen door andere cardiologen overgenomen. Daarnaast wordt extra capaciteit van buiten Isala aangetrokken. We verwachten op deze manier alle patiënten de geplande zorg te kunnen leveren. Mocht dit in bijzondere gevallen niet lukken, dan nemen we hierover contact op met de patiënt. 

Diverse artsen betrokken bij de hartzorg

Binnen het Hartcentrum werken cardiologen nauw samen met thoraxchirurgen en thoraxanesthesiologen. Thoraxchirurgen zijn chirurgen die zowel hart- als longoperaties doen bij hartproblemen. Thoraxanesthesiologen zijn gespecialiseerd in de specialistische anesthesie bij bijvoorbeeld openhartoperaties. De thoraxchirurgen en thoraxanesthesiologen maken geen onderdeel uit van het onderzoek van het OM.

Juist de combinatie van deze hartspecialisten is waardevol voor het Hartcentrum. En zorgt dat Isala Hartcentrum topzorg kan bieden. Naast deze hartspecialisten maken veel andere betrokken zorgprofessionals en verpleegkundigen onze zorg mogelijk.
Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek? Of krijgt u een operatie of behandeling aan uw hart? Bij elke operatie of behandeling beslissen onze hartspecialisten samen met u wat het beste bij u past.

Eigen onderzoek

Om de beste patiëntenzorg te kunnen bieden is een goed inkoopbeleid en -proces en nauwe samenwerking met leveranciers cruciaal. Het inkoopproces kent strenge richtlijnen. Een aantal jaar geleden heeft Isala dit inkoopproces aangescherpt. Vorig jaar is ook onderzoek gedaan naar een aantal samenwerkingsrelaties met leveranciers binnen Isala Hartcentrum.

Naar aanleiding van het fraudeonderzoek van het OM laat Isala ook onderzoek doen naar de inkoopactiviteiten en medische samenwerking van alle bedrijven en firma’s waar Isala Hartcentrum mee samenwerkt. Ook de lopende klinisch wetenschappelijke onderzoeken waar Diagram B.V. bij betrokken is, worden met behulp van externe deskundigen tegen het licht gehouden.

Over het fraudeonderzoek

We geven het OM alle ruimte om hun onderzoek te doen en verlenen hierin alle medewerking. Zolang het fraudeonderzoek loopt, kunnen we niets vertellen over het verloop hiervan, waar het onderzoek precies om gaat en wie betrokken zijn. Heeft u vragen over het onderzoek? Dan verwijzen we u graag naar het OM.