Contact
  1. Geen zicht op continuïteit behandeling inwendige insulinepomp

Recent is bekend geworden dat de ontwikkeling van een nieuwe inwendige insulinepomp ernstige vertraging heeft opgelopen. De firma Ipadic heeft de ontwikkeling van deze pomp voorlopig zelfs stopgezet. Het behandelteam van Isala Diabetescentrum betreurt dit. Voor veel patiënten die gebruik maken van een inwendige insulinepomp is dit een nieuwe tegenslag. Medtronic stopt eind 2020 met de productie van de huidige inwendige MiniMed-insulinepomp.

Screenshot video inwendige insulinepomp

Inwendige MiniMed-insulinepomp van Medtronic

Medtronic heeft laten weten dat zij naar verwachting tot eind 2020 doorgaan met de productie van de inwendige insulinepomp. Er wordt nog een kleine hoeveelheid pompen gemaakt, daarna wordt de productie stopgezet.

Niet voor niets?

We hebben de afgelopen jaren altijd nauw contact gehad met Ipadic over de ontwikkeling van een alternatief voor de inwendige pomp van de firma Medtronic. We hopen dat de inspanningen van Ipadic niet voor niets zijn geweest en dat de ontwikkeling van hun nieuwe pomp voortgezet wordt. We houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten.

Zorgen

Dit nieuws zal voor veel patiënten opnieuw veel onrust geven. Wij delen die zorgen en kunnen die niet wegnemen. De medische zorg en begeleiding van patiënten met diabetes staat voor Isala op 1. We kijken daarbij naar iedere individuele patiënt. De behandelend arts gaat met iedereen het gesprek aan hoe we er alles aan kunnen doen om de kwaliteit van leven te waarborgen.

Meer informatie

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen. Patiënten die vragen hebben, zich zorgen maken of iets willen overleggen, kunnen altijd bellen met hun behandelend arts of diabetesverpleegkundige. Onze telefoonnummers vindt u op de pagina Contact en locaties van Isala Diabetescentrum

Veel gestelde vragen


Hoe gaat de behandeling van patiënten met een inwendige insulinepomp nadat de productie is stopgezet?

Zowel Medtronic als de leverancier van de insuline, Sanofi, hebben aangegeven dat zij de insuline, accessoires en verbruiksartikelen blijven leveren zolang er patiënten zijn die een inwendige pomp gebruiken. Ook wanneer de pomp niet meer gemaakt wordt. Dit betekent dat wij patiënten met een nog functionerende inwendige pomp kunnen blijven behandelen zoals zij gewend zijn. We zullen steeds met patiënten in gesprek blijven over welke vervolgstappen er genomen moeten worden en wat een eventueel behandelalternatief is.

Als een inwendige pomp nu niet meer goed functioneert krijgt een patiënt nu nog een nieuwe?

Het aantal pompen dat nu nog gemaakt wordt is klein. Niet alle patiënten die een vervangende pomp nodig hebben kunnen er één ontvangen. Het is dan aan het behandelteam om samen met de patiënt te kijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden en wat een eventueel behandelalternatief is.

Als een inwendige pomp niet meer goed functioneert nadat de productie is stopgezet, wat gebeurt er dan?

Medtronic geeft aan dat er op dit moment nog een klein aantal pompen gemaakt wordt. Wanneer deze op zijn, is er geen vervangende pomp meer beschikbaar. Het is dan aan het behandelteam om samen met de patiënt te kijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden en wat een eventueel behandelalternatief is.

Is er een andere behandelmogelijkheid voor deze patiënten?

De meeste patiënten maken gebruik van een inwendige insulinepomp omdat andere insulinetoediening niet toereikend is. De ontwikkelingen op het gebied van glucoseregulatie hebben echter de afgelopen jaren niet stil gestaan. Ook uitwendige insulinepompen functioneren steeds beter. Het is aan het behandelteam om bij iedere individuele patiënt te kijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden en wat een eventueel behandelalternatief is.

Betekent het bericht van Ipadic dat de nieuwe inwendige insulinepomp er definitief niet komt?

Ipadic heeft aangegeven te kijken naar een doorstart. We hopen dat de inspanningen van Ipadic niet voor niets zijn geweest. Ze zijn met het ontwikkelen van een volwaardig alternatief voor de inwendige insulinepomp van Medtronic al ver gekomen. De hoop is dat de ontwikkeling in een andere constructie kan worden voortgezet. Op dit moment is hier nog niets over te zeggen. We houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten.

Kan Isala niet verder gaan met de ontwikkeling van een nieuwe pomp?

Voor de ontwikkeling van een inwendige insulinepomp is veel expertise en geld nodig. Vanuit Isala kunnen we bijdragen met onze jarenlange kennis van de behandeling van patiënten. Maar als ziekenhuis hebben we niet de mogelijkheden om zelfstandig een pomp te ontwikkelen.

Wat gaat Isala Diabetescentrum nu doen?

We hebben als ziekenhuis geen directe invloed op de ontwikkeling van een nieuwe pomp. Maar we zullen zoveel mogelijk onze invloed aanwenden om voor deze patiëntengroep een oplossing te vinden. We hebben de afgelopen jaren contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhouden over het belang van de ontwikkeling van een nieuwe pomp. Ook richting Medtronic hebben we druk uitgevoerd en hun gewezen op hun verantwoordelijkheid voor een goede oplossing.