Contact
  1. Goede nazorg voor patiënten met kanker

Waar Isala Oncologisch centrum zich vooral richt op uw medische behandeling bij kanker, kunt u bij samenwerkingspartner Nazorgcentrum IntermeZZo terecht voor ondersteunende zorg. IntermeZZo zit op loopafstand van Isala Zwolle, op een onlangs verbouwde, rustige locatie in het groen.

Manager Corine den Hollander

Toenemende vraag

Manager Corine den Hollander: ‘IntermeZZo is in ruim negen jaar tijd uitgegroeid van 500 bezoeken per jaar naar bijna 5.000 in 2018. Dit is het gevolg van de toenemende vraag naar begeleiding, informatie en welzijnsactiviteiten die aansluit bij de behoefte van mensen met kanker.’

Luisterend oor

Op de vraag wat IntermeZZo allemaal doet, antwoordt Corine enthousiast: ‘Wij bieden mensen met kanker en hun naasten een luisterend oor en daarnaast begeleiden we mensen ook bij het omgaan met de gevolgen van kanker. Zo geven we voorlichting over onderwerpen als ‘conditie en vermoeidheid’ en ‘weer aan het werk gaan’. Verder komen mensen hier op een positieve en ontspannen manier in contact met hun lichaam door yoga, schoonheidsbehandelingen en massages. Op 25 april startten we met Aikido; een speciale activiteit voor mannen. Ook is er veel aandacht voor de specifieke patiëntengroep tussen de 18 en 35 jaar, ook wel AYA ’s genoemd (Adolescents & Young Adults), in de vorm van een wekelijkse inloopmogelijkheid op vrijdagmiddag.’

Special voor kinderen

Corine: ‘Vorig jaar startten wij met KindermeZZo . KindermeZZo is een veilige plek voor kinderen die opgroeien in een omgeving waar kanker dichtbij is.
Bij KindermeZZo kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd eens per twee weken een middag komen om te spelen, te ontspannen en te herkennen. Die middag is er een programma waar de kinderen aan kunnen deelnemen. De setting is zó dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, erkenning en herkenning ervaren. De nieuwe, speelse kindertuin draagt hier ook aan bij; deze wordt op 11 mei geopend.’

Leven weer oppakken

‘Eigen regie op het leven met of na kanker is belangrijk voor onze gasten. Wij stimuleren mensen om uit ons brede aanbod een activiteit te kiezen om het leven zo goed mogelijk op te pakken. Ook hier bieden wij speciale workshops en trainingen voor. Kijken naar wat wél kan is het uitgangspunt. Dit betekent ook dat mensen gedurende een periode bij ons komen, zo lang als nodig, zo kort als het kan. De ene patiënt heeft voldoende aan enkele maanden ondersteuning, de ander langere tijd. Afhankelijk van het verloop van de ziekte, de persoonlijke omstandigheden en veerkracht. Het normale leven na de diagnose kanker is vaak ontwricht. Vaak komen mensen zo binnen en na enige tijd nemen ze gesterkt weer afscheid.’

IntermeZZo als voorbeeld

De landelijke visie verandert; nazorg wordt steeds meer gezien als belangrijk onderdeel van goede oncologische zorg. IntermeZZo wordt vaak aangemerkt als voorbeeldhuis in Nederland; een nazorgcentrum dicht bij het ziekenhuis én in goede samenwerking met het ziekenhuis. Corine: ‘Iedere professional gaat vol voor goede zorg. Kwaliteit, goede inhoudelijke programma’s zijn pijlers waarop we elkaar kunnen vinden. We krijgen regelmatig bezoek van vertegenwoordigers van ziekenhuizen die informatie vragen en willen kijken hoe wij werken. En ook KWF en Stichting OOK verwijzen naar ons als voorbeeld van goede nazorg. Die erkenning is fijn!’

Onderzoek naar het effect van nazorg

Een landelijk onderzoek , dat onlangs in opdracht van KWF en brancheorganisatie IPSO is uitgevoerd,  naar de effecten van psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker, bewijst een grote meerwaarde van deze vorm van informele zorg. IntermeZZo is één van de centra voor nazorg in Nederland dat deelnam aan het onderzoek. Bezoekers van IntermeZZo, hun naasten en ook nabestaanden, vulden vragenlijsten in en maakten zo hun persoonlijke  ervaring kenbaar. Maar liefst 96% van de bezoekers ervaart een positief effect en 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan IntermeZZo hun kwaliteit van leven is verhoogd!