Contact
  1. ‘Ik weet veel van de ziekte, jij weet veel van jezelf’

Vandaag begint de landelijke campagne ‘Begin een goed gesprek’ om samen beslissen onder de aandacht van zorgverleners en patiënten te brengen. Een goede zaak vinden internist-hematoloog Paul Geerts en oncologie-verpleegkundige Janneke Prins. Zij zetten samen beslissen binnen Isala Oncologisch centrum op de kaart. Paul: ‘Vaak zeg ik tegen een patiënt: “Ik weet veel van de ziekte, jij weet veel van jezelf. Laten we samen een goed plan maken”.

Paul Geerts

internist-hematoloog Paul Geerts

Bij Samen beslissen gaat het erom dat patiënten samen met hun zorgverlener alle behandelopties afwegen om te bepalen wat het beste bij hen past. ‘De landelijke campagne “Begin een goed gesprek” was voor ons de aanleiding om binnen het Oncologisch centrum met dit onderwerp aan de slag te gaan’, vertelt Paul. ‘Met een werkgroep zijn we enthousiast van start gegaan.’

Wensen en behoeften

Verpleegkundige Janneke Prins maakt deel uit van deze werkgroep. Janneke: ‘We hebben een groep samengesteld met artsen, een verpleegkundig specialist en verpleegkundigen, met vertegenwoordigers van de werkvloer en het management. Als één van de eerste acties hebben we een webinar georganiseerd voor onze collega’s binnen het Oncologisch centrum. Nu zijn we bezig met het opzetten van workshops om de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen te verbeteren.’

‘Verpleegkundigen hebben geregeld meer tijd om met een patiënt te praten over zaken die hem of haar bezighouden’, aldus Paul. ‘Daardoor hebben zij waardevolle informatie die belangrijk is voor passende zorg.’ Janneke kan dit alleen maar bevestigen: ‘Ik werk op de verpleegafdeling. Tijdens het intakegesprek met de patiënt krijgen we al veel informatie. Daarnaast vinden op de afdeling geregeld waardevolle gesprekken met patiënten plaats, bijvoorbeeld tijdens een avond- of nachtdienst. In zo’n gesprek gaat het - naast de lichamelijke kant van de ziekte -, ook over de sociale, psychische en existentiële gevolgen. Het is waardevol om die informatie mee te kunnen nemen in de behandelafspraken met de patiënt. Ik leg dat vast in mijn rapportages en overleg met de patiënt of ik het zal bespreken met de arts.’

Ruimte geven

Paul: ‘Vaak zeg ik tegen een patiënt: “Ik weet veel van de ziekte, jij weet veel van jezelf. Laten we samen een goed plan maken”. Ik denk dat veel mensen intuïtief weten wat ze willen. Ik probeer mijn patiënten de ruimte te geven zodat ze in de gelegenheid zijn goed na te denken over de behandelopties. Ook vind ik het belangrijk dat patiënten weten dat er ruimte is om terug te komen op hun besluit. Mijn persoonlijke indruk is dat patiënten en hun naasten zo beter terugkijken op het behandelresultaat, ondanks dat het resultaat niet per se anders hoeft te zijn. Mensen voelen zich dan achteraf prettig bij hoe het gegaan is.’

Meer informatie

Meer weten over samen beslissen? Kijk op begineengoedgesprek.nl.

Janneke Prins oncologie-verpleegkundige Janneke Prins