Contact
  1. zomerrubriek - Paul Geerts

Iedere dag komen er naar de poli van Hematologie patiënten voor een punctie uit het beenmerg. ‘Een onderzoek waar patiënten vaak erg tegenop zien’, zegt internist-hematoloog Paul Geerts. ‘Maar meestal valt het mee. Wij doen de punctie met een beenmergnaald.’

internist hematoloog Paul Geerts

Bij een groot deel van de patiënten die een punctie krijgen, is het vermoeden dat zij kanker hebben. Paul Geerts: ‘Lymfklierkanker of bloedkanker. Maar wij doen ook op deze manier onderzoek naar andere ziekten van het bloed of de lymfe. Beenmerg vind je in ieder groot bot, maar wij doen de punctie op twee plekken; het borstbeen of achter uit het bekken. Hier kom je het makkelijkst bij het beenmerg en op deze plekken zit ook het meeste beenmerg.’

Relaxter

Uit het beenmerg kun je vocht en/of een stukje weefsel halen. Paul: ‘Uit het borstbeen halen wij alleen vocht uit het beenmerg. Uit het bekken kun je ook een biopt nemen. Per onderzoek kijk je wat je nodig hebt en hoeveel je er van nodig hebt. Patiënten vinden dit vaak een erg spannend onderzoek. Maar uiteindelijk valt het de meeste mensen gelukkig mee. Het is belangrijk dat iemand niet verkrampt op de behandeltafel ligt. Maar daarin hebben wij als dokters, verpleegkundig specialist en verpleegkundige ook een rol. Als wij rustig zijn, is de patiënt ook relaxter.’

Honderden

Inmiddels heeft Paul wel honderden beenmergpuncties in zijn leven gedaan. ‘De eerste keer herinner ik mij niet specifiek. Wel dat het in het begin spannend is. Jonge artsen begeleid ik daarom ook altijd goed. Het is echt iets waar je handigheid in moet krijgen.’ Het vocht uit het beenmerg en de biopt worden onderzocht in respectievelijk het Klinisch chemisch laboratorium en bij Pathologie. ‘Eens per week bespreken wij samen de nieuwe patiënten. Ik kijk dan op het lab mee door de microscoop naar het afgenomen materiaal. Soms is het in een keer duidelijk wat de diagnose is. Een andere keer heb je meer nodig dan de uitslag van de punctie, zoals bloedonderzoek of de klachten die de patiënt ervaart.’

De punctie met een beenmergnaald is een enorm belangrijk onderzoek binnen de Hematologie. ‘Zonder die punctie, weten wij vaak niet wat er met de patiënt aan de hand is’, aldus Paul.

Gerelateerd nieuws