Contact
  1. Isala opnieuw erkend als stamceltransplantatiecentrum

Het is het JACIE-team van Isala, bestaande uit hematologen, (regie) verpleegkundigen, laboratoriumartsen en – medewerkers en analisten weer gelukt. De JACIE her-accreditatie is binnen! Zonder deze accreditatie, krijgt Isala geen vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het doen van autologe stamceltransplantaties.

JACIE-team viert accreditatie

Eens in de vier jaar bezoeken inspecteurs stamceltransplantatiecentra in Europa om de kwaliteit van deze specifieke zorg te beoordelen. De accreditatie toont aan dat een stamceltransplantatiecentrum werkt volgens internationale JACIE−standaarden. En ook al heeft Isala al ruim 25 jaar ervaring in het doen van stamceltransplantaties, een naderende her-accreditatie en een accreditatieteam over de vloer geeft toch altijd weer extra spanning. Laboratoriumarts Jan Rondeel: ‘Je moet het wel halen, anders mag je als ziekenhuis geen stamceltransplantaties meer doen. Wij voelden dus de druk.’ Bovendien is de accreditatie strenger geworden. De inspecteurs komen in plaats van één dag twee dagen naar het ziekenhuis. Gaan in gesprek met iedereen uit het team en kijken met het hele proces mee. Een jaar geleden vond het accreditatiebezoek al plaats. Daaruit kwam een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld een aparte wachtruimte voor de kwetsbare patiënten. Toen de aanbevelingen waren verwerkt, was de accreditatie definitief. Maar vanuit het JACIE-hoofdkantoor in Barcelona waren er ook complimenten voor het team hoe praktisch bepaalde dingen werden gedaan.

Samenwerking

Internist-hematoloog Geerte van Sluis: ‘Ons team draait gewoon goed. Er is een geweldige samenwerking tussen de collega’s van het laboratorium en hematologie. De lijnen zijn kort, wij werken efficiënt en aanpassingen en verbeteringen in het proces worden vanaf de werkvloer opgepakt. De accreditatie biedt ook mogelijkheden om in de toekomst een nieuwe cellulaire therapie op te zetten.’ ‘De CAR-T cel therapie’, bijvoorbeeld zegt Jan. ‘Dit is een nieuwe vorm van immunotherapie waarmee goede resultaten worden geboekt.’

Aanmerking komen

Patiënten met bloed- en lymfklierkanker en bepaalde bloedziekten kunnen in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. Door een stamceltransplantatie worden de kwaadaardige cellen die zijn vernietigd door chemo- of radiotherapie, vervangen door goed functionerende stamcellen die het beenmerg herstellen. De JACIE - accreditatie is gericht op stamcellen uit eigen lichaam van de patiënt. Voor allogene stamceltransplantaties (transplantatie met stamcellen van een donor) werkt Isala samen met het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, maar ook die zorg kun je alleen leveren als alles op niveau is. De eventuele voorbehandeling met chemotherapie vindt plaats in Isala Oncologisch centrum, net als de voorbereidende onderzoeken voorafgaande aan een allogene stamceltransplantatie. Ook de nazorg vindt plaats in Zwolle.

Meer lezen?

25 jaar geleden vond de eerste stamceltransplantatie met eigen stamcellen plaats in Isala. Internist-oncologen Juleon Coenen en Rien van Marwijk Kooy stonden beide aan de wieg van deze behandeling. ‘Een verschil met nu en vroeger is dat wij de stamcellen nu niet meer uit het beenmerg van de patiënt halen, maar uit het bloed. En die stamcellen doen het beter bij de patiënt. Wij zien al na 10 á 14 dagen herstel.’ Lees het interview met beide artsen over vroeger en nu op onze website.

Gerelateerd nieuws