Contact
  1. MM-app voor patiënten met multipel myeloom

Van niets naar ineens tien verschillende doosjes medicatie op een dag. Zie dan maar eens het juiste pilletje op het juiste tijdstip in te nemen. Het is een probleem waar veel patiënten met multipel myeloom (beenmergkanker) mee worstelen. Met de MM-app hopen internist-hematoloog Paul Geerts, regieverpleegkundige Karin Kamminga en apotheker Job Eijsink de oplossing te hebben gevonden.

Job Eijsink, Paul Geerts, Tamara van der Vegte, Leonoor Bousema, Marleen de Jong, Karin Kamminga, Thea van Herpen

Betrokken Isala medewerkers bij de ontwikkeling en implementatie MM-app

De kiem voor de MM-app werd gelegd door apotheker Job Eijsink en Paul Geerts’ voorganger Juleon Coenen. Die zocht al jaren tevergeefs naar een oplossing, tot hij en Job vorig jaar de koppen bij elkaar staken. Job: ‘Als apotheker wilde ik graag een bijdrage leveren. In het licht van de steeds verdere digitalisering van de zorg, leek een e-coach voor de hand te liggen. Samen met Amgen en SanaNet werkten we het idee verder uit en is het gelukt om een app te ontwikkelen, met als belangrijkste en unieke toepassing de medicatiemodule. Hierin kunnen patiënten nauwgezet bijhouden welke medicatie ze hebben ingenomen.’

'De medicatiemodule helpt om het overzicht te houden'

De app zit momenteel in een pilotfase waarbij twintig mensen het gebruiken. Job: ‘Een vereiste om de e-coach uiteindelijk structureel in te zetten, is dat zowel patiënten als zorgverleners enthousiast zijn.’ Van patiënten horen we tot dusver eigenlijk alleen maar positieve geluiden’, weet regieverpleegkundige Karin Kamminga. ‘De medicatiemodule helpt hen echt om het overzicht te bewaren.’ ‘Voor ons als behandelaar blijkt het ook echt een meerwaarde dat wij op de achtergrond kunnen meekijken’, vult Paul Geerts aan. ‘We zien wat en hoeveel iemand op een bepaalde dag heeft ingenomen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als iemand bijwerkingen heeft van een medicijn en die benoemt in een consult.’

Meer toepassingen

Naast de medicatiemodule zijn er nog meer functies die patiënten én zorgverleners ondersteunen. Paul: ‘Patiënten kunnen in de app bijvoorbeeld aangeven welk onderwerp ze in het spreekuur willen bespreken. Daardoor kan ik me beter voorbereiden en in een consult sneller tot de essentie komen.’ Karin: ‘We vragen patiënten een week voor de afspraak met de arts een vragenlijst in te vullen. Het is nu al verschillende keren gebeurd dat hierdoor een rode vlag opstak en wij zelf contact opnamen. Waarschijnlijk had geen van deze mensen uit zichzelf gebeld en dat had negatieve effecten op de behandeling kunnen hebben.’

Nog een handige toepassing is het versturen van berichten tussen patiënt en behandelaar. Paul: ‘Iemand die net op de polikliniek was geweest en toch nog een vraag had naar aanleiding van dit gesprek, verstuurde een bericht in de app en kreeg kort daarop weer antwoord van mij. Het lijntje tussen patiënt en hulpverlener is korter en dat werkt voor beiden heel prettig.’

Behoefte

‘Het mooie aan deze app is dat het echt ontstaan is uit de behoefte van de patiënt’, vertelt Job. ‘Om die reden hebben we er ook een waardegedreven zorgtraject aan gekoppeld. Hiervoor zitten we regelmatig om tafel met patiënten om de app waar nodig aan te passen en beter te laten aansluiten op hun behoefte. Daarnaast hopen we einde dit jaar te starten met een randomized controlled trial, waarbij de app bij de ene groep patiënten wel wordt ingezet en bij de andere groep niet. Zo kunnen we onderzoeken in welke mate de app daadwerkelijk meerwaarde heeft.’

Job: ‘We willen in dit onderzoek onder meer medicatietrouw meten, omdat de medicatiemodule nieuw is en in geen van de andere bestaande apps zit. We verwachten dat de app het mensen veel makkelijker maakt om medicatie op de juiste manier in te nemen en dit moet uiteindelijk ook z’n effect op de overleving van patiënten aantonen, dat moeten we gaan ondervinden. Paul: ‘Daarnaast vinden we het belangrijk om te kijken naar de beleving van patiënten. Iets wat voor patiënten vaak zwaar meetelt maar in medische onderzoeken meestal een beetje onderbelicht blijft. In dit onderzoek is het juist van belang, omdat de app is ontwikkeld  om mensen beter te ondersteunen en te faciliteren, zodat ze zelf meer de regie houden.’

Toekomst

‘In de nabije toekomst willen we de app bij elke nieuwe gediagnosticeerde multipel myeloom patiënt inzetten en op die manier steeds meer uitbreiden’, aldus Job. ‘Ook is het de wens om de app te koppelen aan ons elektronische patiëntendossier. Uiteindelijk moet de app niet exclusief voor Isala en haar patiënten blijven, maar beschikbaar komen voor meerdere ziekenhuizen en alle multipel myeloom patiënten in het land.’

De pilot met de MM-app is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met het Connected Care Center en met behulp van transitiegelden.

Meer informatie

Lees hier meer over ons specialisme Hematologie.

Gerelateerd nieuws