Contact

Stamceltransplantatie

  1. Stamceltransplantatie

Wat is een stamceltransplantatie?

Naast chemotherapie en bestraling is ook stamceltransplantatie een behandeling bij kanker. Een stamceltransplantatie kan ingezet worden bij bijvoorbeeld lymfeklierkanker, acute leukemie of multipel myeloom.
Bij een stamceltransplantatie krijgt u stamcellen toegediend. Stamcellen vormen zich in het beenmerg en groeien daarna uit tot rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes. De stamcellen kunnen van uzelf zijn of van een donor. Een stamceltransplantatie met eigen stamcellen heet een autologe stamceltransplantatie. Een stamceltransplantatie met stamcellen van iemand anders heet een allogene stamceltransplantatie. In Isala kunt u terecht voor een stamceltransplantatie met eigen stamcellen.

Stamcellen oogsten

Voor de transplantatie moeten de stamcellen worden ‘geoogst’. Eerst krijgt u een behandeling die er voor zorgt dat de stamcellen zich van het beenmerg naar het bloed verplaatsen. Daarna worden deze stamcellen via een speciale techniek (leukaferese) uit uw bloed verzameld. Dat noemen we oogsten. Het verzamelen gebeurt met een speciaal apparaat; de leukaferesemachine. Zodra er genoeg stamcellen zijn geoogst, worden deze ingevroren.
Na ongeveer vier weken krijgt u een zware chemokuur. Tijdens deze chemokuur wordt uw beenmerg helemaal uitgeschakeld. Om uw beenmerg weer op te bouwen, worden na de chemokuur de geoogste stamcellen weer bij u terug geplaatst. Deze stamcellen zorgen voor de vorming van nieuwe bloedcellen in uw beenmerg.

Kwaliteit

Isala heeft al 25 jaar ervaring met stamceltransplantaties van eigen stamcellen. Daarnaast werken wij intensief samen met het Amsterdamse VUmc voor stamceltransplantaties van donorstamcellen.
Isala is één van de drie niet-academische ziekenhuizen in Nederland waar stamceltransplantaties met eigen stamcellen plaatsvinden. Internist-oncologen Juleon Coenen en Rien van Marwijk Kooy stonden 25 jaar geleden beiden aan de wieg van deze behandeling. ‘Wij behandelen regelmatig patiënten uit andere ziekenhuizen en hebben een belangrijke rol in de regio. Gemiddeld behandelen wij zo’n vijftig patiënten per jaar. Stamceltransplantatie is teamwork tussen het laboratorium en de afdeling Hematologie van Isala Oncologisch centrum.’ Lees het hele interview met beide specialisten.

Vast aanspreekpunt

In Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Zij houden spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de gevolgen van uw behandeling te controleren. Zij kunnen ook uitleg geven over de informatie die u heeft gekregen van de arts. Tijdens uw behandeling zijn de regieverpleegkundigen uw vaste aanspreekpunt in het Oncologisch centrum. Meer weten? Lees dan de folder Regieverpleegkundige oncologie.

Het verhaal van Janneke

Ze stond op het punt om met haar man op vakantie te gaan naar New York toen ze voor de zekerheid toch langs de huisarts ging. Janneke Hoekerd-Hop voelde zich de laatste tijd zo moe en had allerlei vage klachten die niet overgingen. Na de uitslag van haar bloedonderzoek moest ze met spoed naar Isala. Enkele onderzoeken later hoorde Janneke van haar dokter haar diagnose; acute lymfatische leukemie (ALL). Lees het hele verhaal van Janneke.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!