Contact
  1. 5013-Vast aanspreekpunt bij kanker

Als u kanker heeft, zijn er veel verschillende artsen en medewerkers uit het ziekenhuis betrokken bij uw zorg. Er komt dan veel op u af. Om het voor u en uw naasten overzichtelijk te houden, krijgt u bij Isala een vast aanspreekpunt. U leest hier meer over in deze folder.

Waarom een vast aanspreekpunt?

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij kanker: bijvoorbeeld een operatie, chemotherapie, bestraling en/of doelgerichte therapie. Sommige patiënten krijgen één behandeling. De meeste patiënten ondergaan een combinatie van behandelingen. Over het algemeen volgt na de behandeling een periode van controles in het ziekenhuis.

In alle situaties kunt u in Isala een beroep doen op een vast aanspreekpunt. Dit is een regieverpleegkundige of een verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in oncologie; het specialisme dat zich bezig houdt met de behandeling van kanker. Zij hebben ook contact met de artsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Uw arts brengt u in contact met de regieverpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Soms maakt u al kennis met hen als u naar het ziekenhuis komt om te laten onderzoeken of u misschien kanker heeft.

Wat doen een regieverpleegkundige en een verpleegkundig specialist oncologie?

Voorlichting

Als bij u kanker is vastgesteld, geeft een regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist u uitleg over de ziekte en de behandeling. U krijgt mondeling informatie, maar ook schriftelijk. Dat kan in de vorm zijn van een Patiënten Informatie Dossier en/of via websites of bijvoorbeeld een app.

Spreekuur

De regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie houden spreekuur op de polikliniek. Afhankelijk van uw behandeltraject ziet u de regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist voor medische controles en/of gesprekken. Soms bezoeken zij ook patiënten tijdens een opname in het ziekenhuis.

Vragen

Als u tussendoor thuis vragen heeft, kunt u de regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist ook bellen. Soms kunt u uw vragen ook sturen via e-mail, een app of een e-consult. Hierover maken zij afspraken met u.

Ondersteuning

De regieverpleegkundige en verpleegkundig specialist geven ook ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met uw ziekte. U kunt met hen spreken over de emoties die bij u ontstaan door de ziekte. Ze zijn ook op de hoogte van mogelijkheden voor ondersteuning die anderen kunnen bieden. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de psycholoog, een diëtist of een fysiotherapeut. Ook als dat zorgverleners zijn uit andere organisaties. Als het nodig is, kunnen zij u doorverwijzen naar andere zorgverleners in of buiten het ziekenhuis.

Wat is het verschil tussen deze beide functies?

  • Een regieverpleegkundige voert verpleegkundige handelingen uit.
  • Een verpleegkundig specialist voert verpleegkundige én medische handelingen uit. Deze verpleegkundige is dus ook opgeleid om bepaalde medische handelingen uit te mogen voeren.

U kunt meer lezen over de taken van een verpleegkundig specialist in de folder 'Verpleegkundig specialist'.

Contact

Uw vaste aanspreekpunt is beschikbaar voor uzelf én uw naasten.

De regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie werken in teams per specialisme. Dat betekent dat u met verschillende regieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten contact kunt hebben. Maar uw aanspreekpunten hebben wel specifieke kennis over de kankersoort die voor uw situatie geldt. Samen zorgen zij ervoor dat er elke werkdag tijdens kantooruren iemand voor u beschikbaar is.

U kunt de regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Zwolle/ Meppel

Regieverpleegkundigen
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Tabel van folder Regieverpleegkundige oncologie 
Specialisme Telefoonnummer      
Gynaecologische oncologie 088 624 27 84
Hematologie 088 624 60 40
​Maag-, darm- en leveroncologie ​088 624 27 87
​Mammapolikliniek

Zwolle: 

088 624 34 87 

Meppel: 

088 624 12 74

​Neurologische oncologie ​088 624 27 85
​Urologische oncologie ​088 624 27 86
Wekedelenkanker (via Mammapolikliniek) 088 624 34 87
Laatst gewijzigd 3 maart 2023 / 5013

Gerelateerde folders