Contact
  1. Isala vaccineert eerste groep kwetsbare patiënten

Veertienhonderd kwetsbare patiënten kregen afgelopen weekend in het Behandelcentrum van Isala hun eerste corona-vaccin. Internist Jolande Bouwhuis: ‘Het liep allemaal heel soepel. Voor patiënten was het een heuglijk en soms zelfs emotioneel moment. Een patiënt had twee grote taarten meegenomen om te trakteren. Zo blij was hij dat hij de eerste vaccinatie kreeg.’

Internist Jolande Bouwhuis in Behandelcentrum

Isala heeft ongeveer 2400 patiënten in de leeftijd van 18 tot 75 jaar uitgenodigd een vaccinatie bij Isala. Over twee weken volgt weer een groep en dan vier weken later de tweede vaccinatie. Jolande: ‘Het gaat om patiënten met een hematologische aandoening die daarvoor onder controle zijn bij een hematoloog. Patiënten met ernstig nierfalen, patiënten na een orgaan-, beenmerg- of stamceltransplantatie en tot slot patiënten met een ernstig aangeboren afweerstoornis. Meestal hebben deze patiënten een lange ziektegeschiedenis, onderliggende aandoeningen en een uitgebreide medicatielijst. Ook hebben zij meer risico op klachten of bijwerkingen na de vaccinatie. Daarom is het fijn dat de vaccinatie in het ziekenhuis plaatsvindt en de eigen artsen mee kunnen denken. Want hoe ga je om met onderliggende bloedingsproblemen?  En past de vaccinatie wel in het therapieschema? Het geeft deze patiënten een veilig gevoel om in Isala de prik te krijgen.’

Extra bescherming

De patiënten die dit weekend in Isala en in andere ziekenhuizen hun eerst prik kregen, zijn door hun aandoeningen kwetsbaar en vaak al ruim een jaar erg voorzichtig. Jolande: ‘Logisch, want mochten zij corona krijgen, dan is het risico op een ernstig beloop groot. Sommige mensen waren al ruim een jaar bijna niet naar buiten geweest en hebben nauwelijks andere mensen gezien. Het is fijn dat zij nu de eerste prik hebben. Voor een aantal zal de vaccinatie minder effectief zijn omdat hun afweer minder goed werkt. Maar dat is geen reden om niet te vaccineren. De vaccinatie geeft in elk geval  bescherming tegen een gecompliceerd verloop. Eigenlijk had je voor extra bescherming ook huisgenoten van deze patiënten moeten vaccineren. Maar dat is dus niet iets wat wij als ziekenhuis mogen bepalen. De overheid –het RIVM -  bepaalt wie wanneer een inenting krijgt en niet wij als Isala. Wij kennen veel meer kwetsbare patiënten met een minder goed werkende afweer, denk aan mensen met reuma of de ziekte van Crohn. Maar deze groep is nog niet aan de beurt.’

Enthousiast

Jolande kijkt terug op een goed verlopen eerste vaccinatie weekend. ‘Iedereen was er helemaal klaar voor en enthousiast om aan de slag te gaan. Het aanmelden, het registreren van de gezondheidsverklaringen, het wachten…alles verliep soepel en snel. Dat is ons toch maar mooi gelukt samen. Terwijl wij pas twee geleden wisten dat wij deze patiënten gingen vaccineren.’

Gerelateerd nieuws