Contact
 1. 6612-Hematologische aandoening (PID): H4 Herstel thuis

Patiënten Informatie Dossier

​Verwerken

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is ingrijpend. Ingrijpend, omdat de diagnose kanker bedreigend is en er veel gebeurt waarover u geen controle hebt.
In de loop van een langdurige behandeling of als de behandeling achter de rug is, begint u de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Bij het verwerken kunnen allerlei gevoelens naar boven komen:

 • angst en onzekerheid over het verdere beloop;
 • verdriet;
 • angst voor het terugkeren van de kanker;
 • boosheid en onrechtvaardigheid van ‘het lot’, het verlies van toekomstperspectief.

Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt, een plek geeft zodat u weer verder kunt. Als de verwerking goed verloopt, merkt u vanzelf dat de daarbij behorende gevoelens langzaam maar zeker minder heftig worden. Emoties kunt u bevechten, overwinnen, verstandelijk beredeneren, uiten, verdringen en ontkennen. Allemaal manieren om grip te krijgen en om er op uw manier mee om te gaan. Wat een goede manier is, kan niemand u vertellen. Om weer grip op uw situatie te krijgen kunt u het volgende ondernemen:

 • rust nemen;
 • (meer) informatie zoeken;
 • professionele (medische) hulp of psychische ondersteuning zoeken bij uw huisarts of binnen het ziekenhuis bij de psycholoog, geestelijk verzorger of diëtist. Voor maatschappelijk werk verwijzen wij u naar het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats.
 • erover blijven praten, wanneer u dat wilt. Uw omgeving kan denken dat als de behandeling voorbij is, u ook weer als vanouds functioneert. Zoek daarom iemand die naar u wil luisteren en u begrijpt.
 • patiëntenverenigingen of nazorgcentra, bijvoorbeeld Intermezzo, kunnen veel herkenning en steun bieden. Voor meer informatie hierover wordt u verwezen naar ‘Handige adressen’.

Naaste omgeving

Uw partner en anderen in uw naaste omgeving hebben, net als u, de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Ook dat gaat met verschillende emoties gepaard. Zij kunnen zich machteloos voelen als u verdriet of pijn heeft, moe bent en meer afhankelijk bent.

Door samen over het verdriet te praten, stelt u elkaar in staat het te uiten. Dit kan u dichter bij elkaar brengen en stelt u in staat het verdriet samen te delen. Soms hebben partners ieder hun eigen verdriet en blijkt het moeilijk dit te delen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om toch over dit verdriet te kunnen praten, bijvoorbeeld met een vriend of professionele hulpverlener.

Werkzaamheden

Uw ziekte kan ook gevolgen hebben bij het vinden of hervatten van werk en/of huishouden en het weer oppakken van activiteiten die altijd belangrijk voor u waren.

 • Bekijk goed welke werkzaamheden u thuis aankunt en in welk tempo.
 • Probeer balans te vinden tussen activiteit en rust.
 • Na een intensieve chemotherapie (eventueel in combinatie met doelgerichte therapie) en/of na een stamceltransplantatie kan het langer duren voordat u weer op uw oude niveau bent. Vermoeidheid is bijvoorbeeld een klacht die langere tijd kan aanhouden. (Dit geldt in mindere mate als u alleen doelgerichte therapie heeft gehad.)
 • Het kan zijn dat extra hulp thuis noodzakelijk is. Misschien kunt u dat in eigen familie- of vriendenkring regelen. Zo niet, dan kunt u dit in overleg met uw huisarts of regieverpleegkundige oncologie regelen.
 • Daarnaast kan het Transferbureau Zorg voor extra ondersteuning zorgen. Meer informatie hierover kunt u vinden in ‘Handige adressen’.
 • Als u een baan buitenshuis hebt, kunt u in overleg met uw arts na verloop van tijd uw werk hervatten. Hiervoor is geen bepaalde tijd te geven. Ieder mens is anders en uw herstel hangt nauw samen met de intensiteit van uw behandeling.

Lastmeter

De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw verpleegkundige of arts te laten weten hoe het met u gaat. Het kan u helpen in gesprek te gaan met hen over problemen die u door uw ziekte ervaart. De regieverpleegkundige oncologie zal u vragen om op bepaalde momenten deze Lastmeter in te vullen.

 • De werkwijze is dat u eerst in de thermometer aangeeft hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
 • Daarna vult u de probleemlijst in voor eventueel afgelopen week ervaren problemen.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6612 / P