Contact
 1. 6609-Hematologische aandoening (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding contact

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Hematologische aandoeningen

Hoofdstuk 3.1: Behandeling van hematologische aandoeningen

(de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Bijlage: Doelgerichte therapie
 • Bijlage: Leukaferese en autologe stamceltransplantatie

Hoofdstuk 3.2: Opname vanwege intensieve chemotherapie

Hoofdstuk 4: Bijwerkingen en praktische informatie chemotherapie

Hoofdstuk 5: Herstel thuis

Hoofdstuk 6: Aanvullende informatie

 • Handige adressen
 • Rechten en plichten
 • Gesprek met uw behandelend arts

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

Bij Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met een hematologische aandoening:

Regieverpleegkundigen / transplantatiecoördinator

 • Karin Kamminga
 • Margreet Knobben-Hakkenes
 • Tamara van der Vegte
 • Jacqueline Wellenberg

Verpleegkundig specialist / physician assistent

 • Annelies Manenschijn
 • Saskia Koekkoek

088 624 60 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur) 
U kunt dan vragen naar de regieverpleegkundige hematologie.

regie.hema@isala.nl (bij spoed of andere vragen geen contact opnemen per e-mail, waarbij binnen een dag antwoord nodig is).

Locatie V2.0 Isala Zwolle.
Locatie poli 32 Isala Meppel.

Hematologie

 • P.A.F. Geerts
 • S. de Haart
 • E. Kneppers
 • L. Laterveer
 • M.C. Möhlmann
 • S.J. Schep
 • G.L. van Sluis
 • O. Visser
 • T.T. de Waal

Interne geneeskunde

 • F. de Boer
 • H.B. Fiebrich-Westra
 • J.W. de Groot
 • A.H. Honkoop
 • A.L. Jansen
 • R.T. Lugtenberg
 • F.J.S. Netters 
 • W.A. van der Steeg
 • M. Tascilar

Zwolle en Meppel

088 624 60 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).
Locatie V2.0 Isala Zwolle
Locatie poli 32 Isala Meppel

Dagverpleging

Zwolle

088 624 13 30 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).
Locatie V3.3 Isala Zwolle

Verpleegafdeling Interne geneeskunde, oncologie

088 624 12 30
Locatie V2.3 Isala Zwolle

Spoedeisende hulp

Ook bereikbaar buiten kantoortijden via 088 624 50 00.

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Hematologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Laatst gewijzigd 14 maart 2024 / 6609 / P