Contact

Pathologie

  1. Pathologie

Pathologie is een afdeling waar we onderzoek doen naar ziekten. U krijgt meestal niet direct te maken met onze afdeling, behalve als u een punctie laat afnemen. Toch speelt Pathologie een belangrijke rol bij uw behandeling.

De afdeling Pathologie onderzoekt uw cel- of weefselmateriaal, dat bij u wordt afgenomen voor onderzoek, om na te gaan of u een bepaalde ziekte heeft. Daarnaast wordt er in toenemende mate aanvullend onderzoek gedaan met als doel de juiste therapie op persoonsniveau te kunnen bepalen. De patholoog bespreekt de diagnose en behandeling met uw behandelend specialist in een gemeenschappelijk overleg.

Een klein deel van de werkzaamheden van  Pathologie betreft het postmortaal onderzoek naar de medische oorzaak van overlijden met als doel om meer kennis te verkrijgen over ziekten. Natuurlijk alleen met toestemming van de nabestaanden. Ook beschikt de afdeling over een mortuarium.

Hoe doen we onderzoek?

Onderzoek gebeurt met het blote oog, met de microscoop en met allerlei andere technieken om het resultaat nog preciezer te maken. Hierdoor komen we ziekten op het spoor. Of we stellen vast dat er niets aan de hand is. Ziekten die we tegenkomen, zijn bijvoorbeeld een infectieziekte, een ontsteking, een goedaardige of een kwaadaardige tumor.

Secretariaat

De afdeling Pathologie communiceert de uitslagen van onderzoeken met huisartsen en specialisten. Die communicatie loopt via het secretariaat. Het secretariaat verwerkt alle uitslagen in een landelijke database. (Huis)artsen kunnen de uitslagen via de computer bekijken. Daarnaast ondersteunt het secretariaat het contact tussen (huis)artsen en pathologen. En het biedt ondersteuning aan de specialisten en management van de afdeling Pathologie. Het secretariaat bereidt bijvoorbeeld de patiëntenbesprekingen voor en het verwerkt de uitkomsten hiervan.

Patiëntenbesprekingen

Onze pathologen bespreken de uitslagen van onderzoeken met de medisch specialisten van Isala. Met name als uw ziekte bijzonder is, overleggen we met uw specialist. Door onze kennis te bundelen, komen we tot meer zekerheid in de diagnose. Naast intern overleg zijn er ook regionale en landelijke besprekingen.

Bij de besprekingen zijn medisch specialisten en pathologen in opleiding aanwezig. Hierdoor vergroten wij onze kennis.

Voorlichting en onderwijs

De afdeling Pathologie verzorgt voorlichting en onderwijs voor:

  • analisten
  • stagiaires
  • medisch specialisten
  • arts-assistenten
  • co-assistenten

Ook bieden we de B-opleiding Pathologie aan, in samenwerking met UMC Groningen.​

Ervaringen