Contact

Samenwerking

  1. Samenwerking

De pathologen op onze afdeling houden besprekingen met de medisch specialisten van Isala. Met name als uw ziekte bijzonder is, overleggen we met uw specialist.

Zo nodig werken de pathologen samen met andere specialismen, zoals:

  • Laboratorium Pathologie Oost Nederland (LabPON)
  • externe consulenten of pathologen van verschillende UMC's
  • regionale en landelijke diagnosegroepen
  • het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMMI) en de afdeling Radiologie van Isala

Op deze manier werkt Pathologie aan de beste diagnoses, met zoveel mogelijk zekerheid voor u.

Samenwerking Klinisch chemisch laboratorium (KCL)

De afdeling Pathologie gebruikt diverse onderzoekstechnieken om tot de beste diagnoses te komen. Voor enkele aanvullende technieken werken we samen met het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL). Het gaat dan om de technieken:

  • flowcytometrie
  • moleculair biologisch onderzoek

Wat is flowcytometrie?

Flowcytometrie is een onderzoekstechniek op celniveau waarbij iedere cel afzonderlijk getypeerd kan worden. Met flowcytometrie kunnen we de zekerheid van onze diagnoses verhogen. Bijvoorbeeld voor lymfklierkanker.

Wat is moleculair biologisch onderzoek?

Moleculair biologisch onderzoek gebeurt op DNA-niveau. Met dit onderzoek kunnen we in cellen hele kleine deeltjes erfelijk materiaal aantonen en onderzoeken.

Op die manier onderzoeken we bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen en onderlinge verwantschap. Deze vastgestelde eigenschappen kunnen bepalend zijn voor de keuze van aanvullende therapieën.

Ervaringen