Contact

Meestgestelde vragen

 1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Pathologie.

Punctie

Bij welke klachten krijg ik een punctie?
Puncties worden vooral afgenomen als u een voelbare zwelling of knobbel hebt. Bijvoorbeeld een onderhuidse zwelling of een zwelling in de:

 • borst
 • lymfeklier
 • schildklier

Wat gebeurt er met het punctiemateriaal?
Van de cellen uit de punctie worden uitstrijken gemaakt voor onderzoek in het laboratorium. Direct na de punctie beoordeelt de patholoog een van deze uitstrijken. Hij/zij bekijkt of er voldoende bruikbare cellen zijn om te onderzoeken. Zo niet, dan krijgt u nog een punctie. Na het maken van de uitstrijken kan er nog punctiemateriaal over zijn. Dit bewaren we voor eventueel aanvullend onderzoek.

Wanneer kan ik een punctie laten afnemen?
Met afspraak op het punctiespreekuur van de Mammapolikliniek.

 • Op afspraak van 10.45 tot 11.15 uur (op werkdagen). Bel voor een afspraak (038) 424 31 10.
 • Op afspraak van 14.00 tot 14.30 uur (op werkdagen). Bel voor een afspraak (038) 424 31 10.
Let op
Om een punctie te laten afnemen, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts. Neem het punctieformulier dat u van uw huisarts krijgt mee.

Meer weten over het onderzoek op de Mammapolikliniek? Bekijk dan de patiëntenfolder Mammapolikliniek.

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn punctie?
De uitslag is meestal na enkele dagen tot een week bekend. Hoe lang dit duurt, is mede afhankelijk van eventueel aanvullend onderzoek. U krijgt de uitslag via uw huisarts of specialist. Als de uitslag van het onderzoek spoedeisend is, geven we dit direct telefonisch door aan uw arts.

Uitstrijkje

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitstrijkje?
Bent u een vrouw tussen de 30 en 60 jaar? Dan krijgt u elke vijf jaar een oproep om een uitstrijkje te laten maken. Dit gebeurt via het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Een extra uitstrijkje is ook mogelijk bij klachten zoals:

 • tussentijds bloedverlies
 • bloederige afscheiding
 • bloedverlies na gemeenschap

Neem in geval van deze klachten contact op met uw huisarts.

Wat onderzoekt de afdeling Pathologie precies?
Het laboratorium onderzoekt:

 • De kwaliteit van de uitstrijk. Als de uitstrijk niet de juiste typen en hoeveelheid cellen bevat om te kunnen beoordelen, wordt de uitslag van ons onderzoek onvoldoende betrouwbaar. Na zes weken wordt er dan een herhalingsonderzoek uitgevoerd.
 • Eventuele afwijkingen in de cellen. We beoordelen de cellen op afwijkingen die kunnen wijzen op mogelijke voorstadia van baarmoederhalskanker. Deze afwijkingen worden gecodeerd. Daarnaast geven we een advies voor herhaling van de uitstrijk. Desgewenst onderzoeken we ook cellen op het HPV-virus.

Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?
Het laboratorium heeft vijf tot tien werkdagen nodig om een uitstrijkje te beoordelen. U krijgt de uitslag via uw huisarts of specialist.

Is een High risk HPV-test mogelijk?
Het uitstrijkje kan ook getest worden op het HPV-virus (Humaan Papilloma Virus). Vijftien typen van dit virus kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. Een test op HPV - en de kosten - zijn niet standaard opgenomen in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Maar u of uw arts kunnen de test wel aanvragen. Voor meer informatie over HPV kunt u terecht bij het RIVM.

Ervaringen