Contact
  1. IntermeZZo open voor één-op-één psychosociale zorg bij kanker
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Nazorgcentrum IntermeZZo is geopend voor gesprekken met mensen met kanker en hun naasten. Ook één-op-één ontspanningsmogelijkheden zijn weer mogelijk. En nodig. Tijdens de coronaperiode lopen spanning, onzekerheid en eenzaamheid bij de patiënt en hun omgeving vaak extra op.

Locatie Intermezzo

Locatie

De locatie van IntermeZZo is groot genoeg om afstand  te houden en alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.  Zo kan veilig weer maatwerk worden geboden.

Verschillende vormen van massage, schoonheidsspecialiste en andere fysieke ondersteuning gaat op afspraak. Inloop voor een kopje koffie en een gesprek kan op vooraankondiging. Even bellen is voldoende. Ook (beeld)bellen of een wandel-gesprek vanuit IntermeZZo kunnen helpend zijn.

Contact

U kunt uw patiënten verwijzen naar IntermeZZo.

Bellen: (06) 53 76 71 45 of mailen:  info@intermezzo-zwolle.nl