Contact
  1. Isala Oncologisch centrum ontvangt erkenning voor drie topklinische expertisecentra

De vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft drie topklinische expertisecentra benoemd binnen Isala Oncologisch centrum in Zwolle. Het gaat om de behandeling van dikke darm en endeldarmkanker, borstkanker en lever-, alvleesklier- en galwegaandoeningen.

Oncologisch centrum patiënt verpleegkundige

Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: “We zijn trots op deze erkenningen. Het is de kroon op vele jaren systematisch werken aan en continue verbeteren van de patiëntenzorg door alle betrokkenen binnen Isala Oncologisch centrum. Teamwork, ook met ziekenhuizen in de regio zoals de Gelre ziekenhuizen, draagt daar in grote mate aan bij. Specialisatie en samenwerking zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Die koers zetten we voort.”

Bovenregionale functie

De drie expertisecentra worden hiermee erkend als bovenregionaal expertise- en behandelcentrum. Dit gebeurt via een multidisciplinaire aanpak en de inzet van een vaste regieverpleegkundige. Deze verpleegkundige is het aanspreekpunt voor de patiënt door het gehele zorgpad heen. Ook wordt nauw samengewerkt met ziekenhuizen in de regio Noordoost Nederland. Bovendien beschikt Isala Oncologisch centrum over erkende kennis en vaardigheden en is actief  in  wetenschappelijk onderzoek.

Borstkanker

Anne Brecht Francken, chirurg-oncoloog: “Op de Mammapolikliniek worden alle patiënten behandeld met een aandoening van de borst of een hoge kans daarop, in het bijzonder borstkanker. Om patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, vindt er eendagsdiagnostiek plaats. Naast het feit dat we alle state of the art technieken in huis hebben, besteden we expliciet aandacht aan zorg op maat. Samen met de patiënt beslissen we welke behandeling in haar of zijn situatie het beste past. De samenwerking met andere ziekenhuizen leidt ook tot verdieping van kennis en kunde en daarmee betere kwaliteit van zorg. Dit zien we bijvoorbeeld in de samenwerking met Gelre ziekenhuizen bij de behandeling van mannen en zwangeren met borstkanker.”

Lever-, alvleesklier- en galblaaskanker

Gijs Patijn, chirurg: “We zijn er trots op als eerste HPB-centrum in Nederland deze erkenning te mogen ontvangen. De inzet van de nieuwste technieken, een hechte samenwerking met Gelre ziekenhuizen en standaardisatie van zorg hebben geleid tot uitstekende resultaten. Voor de behandeling van leverkanker zijn - naast chirurgie - alle behandelmogelijkheden voorhanden, waaronder immunotherapie, chemotherapie, ablatie, radiotherapie en selectieve interne radiatietherapie. Naast alle moderne behandelingsmogelijkheden voor alvleesklierkanker, heeft Isala ook bijzondere expertise in acute en chronische alvleesklierontsteking en complex galsteenlijden.”

Dikke darmkanker

Erik van Westreenen, chirurg: “De zorg voor patiënten met dikke darm en endeldarmkanker is steeds meer maatwerk. Dit komt door verdergaande specialisering en het nauwkeuriger vaststellen van het stadium van de ziekte. Door de introductie van het bevolkingsonderzoek zien we een verschuiving naar het vroege stadium. In Isala kunnen we kanker in een vroeg stadium behandelen en bieden we diverse mogelijkheden voor orgaansparende behandelingen. Patiënten met erfelijke aanleg voor dikke darmkanker (zoals lynch syndroom) en uitzaaiingen van dikke darmkanker kunnen ook bij ons terecht. Doordat een team uitsluitend patiënten behandelt met een bepaalde tumorsoort, krijgt het steeds meer ervaring op dat gebied en kan het steeds verder specialiseren. Door verder ook klinische- en patiënt-gerapporteerde uitkomsten te meten, werk je aan volledige transparantie. Die specialisatie en transparantie leiden uiteindelijk tot betere zorg.”

STZ-expertisecentrum

Een STZ-expertisecentrum heeft een bijzondere derdelijns verwijsfunctie. Het centrum levert de expertise ook aan patiënten buiten het normale verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Verder is de kwaliteit van zorg op hoog niveau en er wordt in bijzondere mate bijgedragen aan opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In nauw overleg met de patiëntenverenigingen wordt gekeken hoe de patiëntenzorg verder kan worden verbeterd. Meer informatie: www.stz.nl

Gerelateerd nieuws