Contact
 1. Kinderwens, zwangerschap en COVID19-vaccinatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wij begrijpen dat vrouwen (en partners), die een kinderwens hebben of zwanger zijn, vragen kunnen hebben over COVID19-vaccinaties. Wat adviseert het Isala Fertiliteitscentrum hierin?

Initiatiefnemer NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) heeft samen met onder andere het RIVM en Patiëntenfederatie Nederland, een advies uitgebracht voor vrouwen met een kinderwens of zwangerschap ten aanzien van COVID19-vaccinaties. Het gaat hierbij om de Pfizer en Moderna vaccinaties. Het Isala Fertiliteitscentrum volgt het advies van de NVOG.

Risicogroep

Vrouwen die tot een risicogroep* behoren, adviseren wij nadrukkelijk zich wel te laten vaccineren. Omdat de voordelen van een vaccinatie opwegen tegen mogelijke nadelen ervan. 

* Denk aan:

 • Vrouwen met chronische luchtweg- of longproblemen, die onder behandeling van
  een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
 • Vrouwen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Vrouwen met een nierziekte, die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
 • Vrouwen met een verminderde weerstand tegen infecties, doordat zij medicijnen
  gebruiken voor een auto-immuunziekte.
 • Vrouwen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
 • Vrouwen die een bloedziekte hebben.
 • Vrouwen met een verminderde weerstand, doordat ze weerstandverlagende
  medicijnen nemen.
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling.
 • Vrouwen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Vrouwen zonder milt of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19. Maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
 • Vrouwen met een hiv-(humaan immunodeficiëntievirus) infectie die (nog) niet
  onder behandeling zijn van een arts of met een hiv-infectie met een CD4 cluster of
  differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Vrouwen met ernstige leverziekte.
 • Vrouwen met zeer ernstig overgewicht.

Ook vrouwen die in de zorg werken, met een hoge en niet te vermijden blootstelling aan COVID19, behoren tot een risicogroep. Daarom adviseren wij ook hen zich te laten vaccineren.

Wel of niet vaccineren?

Natuurlijk beslist u te allen tijde zelf of u een COVID-vaccinatie wilt nemen.

Maatregelen

Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor iedereen, de reguliere voorzorgsmaatregelen onveranderd bestaan. Zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondkapje.

Meer informatie

Voor meer informatie lees het volledig advies van de NVOG of ga naar de website van het RIVM voor meer informatie over corona en vaccinaties in het algemeen.