Contact
  1. Lintje voor donatiecoördinator André Broeks

Een grote verrassing vrijdag voor donatiecoördinator André Broeks. Na het minisymposium ter ere van zijn afscheid, speldde Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle, hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op. André: ‘Ik ben overdonderd. Dan heb ik toch wat bereikt denk ik, toch…Heel erg bedankt.’

Burgemeester overhandigt André Broeks het lintje

André krijgt deze onderscheiding voor zijn grensverleggend werk op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Isala is trots op deze erkenning voor een zeer gedreven collega! Hij neemt afscheid na een loopbaan van 39 jaar, waarvan ruim 15 jaar op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Zijn inzet en expertise is niet alleen voor het donatiebeleid van Isala, maar ook regionaal en landelijk van betekenis en belang.

Vasthoudend en innovatief

André is ervan overtuigd dat een goede donatieprocedure bijdraagt aan het redden van mensenlevens en het tot stand komen van meer transplantaties. Op een vasthoudende en innovatieve manier heeft hij het onderwerp orgaan- en weefseldonatie op de landelijke agenda gekregen en gehouden. Hij heeft een duidelijke visie ontwikkeld op wat goede donorzorg is en dat ook uitgedragen, onder andere als lid van de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging en als bestuurslid van beroepsvereniging DONOR.

Patiëntenzorg

Met zijn ruime ervaring op de Intensive care maakte hij langer geleden de overstap naar de toen nieuwe functie van donatiefunctionaris. Hij richtte zich in eerste instantie op het vergroten van kennis en betrokkenheid bij verpleegkundigen en artsen. Omdat donorzorg in zijn optiek eerst en vooral ook patiëntenzorg is. Vervolgens zette hij zich in voor de inrichting van processen en de vaststelling van het kwaliteitskader van weefsel- en orgaandonatie. Met succes.

Respectvol

Goede donorzorg betekende voor hem ook het bieden van openheid en de juiste informatie. Een voorwaarde voor een weloverwogen besluit van donoren, ontvangers en hun naasten. De donor en zijn naasten én collega’s van het medisch team konden op zijn betrokken en respectvolle begeleiding rekenen.

Structuur

Vanuit Noordoost Nederland werd mede door hem een organisatiestructuur ontwikkeld die later landelijk is uitgerold, waarbij vanuit een kernziekenhuis de samenwerking wordt gezocht met ziekenhuizen in de omgeving. Hij was ook de motor achter de interactieve informatiezuil die met onder meer de Hogeschool Windesheim werd ontwikkeld. Met als doel het verstrekken van juiste informatie over orgaan- en weefseldonatie en het vergroten van het aantal donorregistraties. Het streven is om de donorzuil in te zetten met de komst van de nieuwe Donorwet die volgend jaar in werking treedt.