Contact
  1. M-test

Voor het vaststellen van M. Pfeiffer ofwel een infectie met EBV verricht het LMMI Isala dagelijks (maandag tot en met vrijdag) de infectieziekteserologie. Van alle materialen die tot 15.30 uur door LMMI zijn ontvangen, is de uitslag in het algemeen einde van de dag (na 17 uur) bekend. De EBV serologie bestaat uit het bepalen van IgM, IgG en IgG- EBNA antistoffen, en wordt met interpretatie uitgeslagen voor de aanvrager.

Wellicht ten overvloede: Heterofiele antistoffentests zoals de Paul-Bunnelltest of de Monosticon-test zijn overbodig geworden vanwege de sensitiviteit, die duidelijk lager is dan die van de IgM-EBV- en IgG-EBV-bepalingen.

In de NHG-standaard Acute Keelpijn wordt eveneens gepleit voor de bepaling van IgM tegen Epstein-Barrvirus (EBV) in combinatie met een IgG-EBV-bepaling. De laatste bepaling is van belang, omdat de IgG-concentratie in een klein aantal gevallen eerder verhoogd kan zijn dan de IgM-concentratie.
Als een positieve IgM-EBV-test ontbreekt, terwijl de patiënt klachten heeft die lijken op een klinisch beeld van mononucleosis infectiosa, dient o.a. een infectie met Cytomegalovirus (CMV) of toxoplasmose te worden overwogen.

Contact

Over een eventuele cito- bepaling EBV kan altijd worden overlegd met het LMMI (038-4243111) of met de dienstdoende arts- microbioloog LMMI.
Uiteraard kan te allen tijde worden gebeld worden over de uitslag en interpretatie van serologische bepalingen van het LMMI: 038-4242293 (dect nummer van arts- microbioloog met aandachtsgebied Huisartsengeneeskunde).