Contact
  1. Onderzoek naar revalidatieprogramma CVA patiënten

Doordat de acute behandeling van CVA patiënten steeds beter is geworden, overleven meer patiënten een CVA. Rond de zestig procent gaat na ontslag zelfs rechtstreeks naar huis. Neuroloog Heleen den Hertog: ‘Maar deze patiënten ervaren wel de gevolgen van een CVA.’

M.H. den Hartog

Als gevolgen noemt Den Hertog een geringe verlamming, depressie en vermoeidheid. ‘Hierdoor kunnen patiënten zich belemmerd voelen om mee te doen in de maatschappij. Wij weten dat wij het grootste herstel bereiken in de eerste maanden. Ook weten wij dat mensen die een CVA hebben gehad een grotere kans hebben op het krijgen van andere vaataandoeningen. Die kans wordt minder bij leefstijlverandering, maar dat vindt men vaak lastig om vol te houden. Ook angst om te bewegen kan een rol spelen.’

Vragen stellen

Nu is er volgens Den Hertog weinig zorg op maat voor CVA-patiënten die na opname meteen naar huis gaan. ‘Ook halen wij niet het maximale uit het herstel. Het waren overigens patiënten en hun partners die ons hier vragen over stelden. Waarom was er geen mogelijkheid tot revalideren? Terwijl die mogelijkheid er wel is voor hartpatiënten?’

Hersenrevalidatieprogramma

Den Hertog ging om tafel met zorgprofessionals die betrokken zijn in het nazorgtraject van CVA-patiënten. ‘Met onze verpleegkundig specialist Gina van Vemde, zij gaat promoveren op dit onderwerp, maar ook met fysiotherapeuten uit de eerste en tweede lijn, een ergotherapeut, revalidatieartsen en een specialist ouderengeneeskunde. Hoe kunnen we de revalidatie voor CVA-patiënten die rechtstreeks naar huis ontslagen worden beter regelen? Samen hebben we een hersenrevalidatieprogramma opgesteld met een vergelijkbare inhoud als de hartrevalidatie, maar dan in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken. In kleine groepen starten patiënten 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis met trainen. Ze leren omgaan met hun angst voor bewegen en krijgen meer informatie over een gezonde leefwijze. In oktober starten wij met een pilot en daarna gaan wij met een groot onderzoek starten waar meerdere centra aan mee gaan doen, waaronder het Radboud MC. Wij gaan onderzoeken wat de effectiviteit en doelmatigheid is van hersenrevalidatie.’

Workshops

Parallel aan deze trainingen worden er workshops aangeboden door de afdeling Neurologie en de nazorgverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties. Deze gaan over medicatie, gezond leven en de psychosociale gevolgen van een CVA. Den Hertog: ‘Dat is in groepsverband. Ook de partner of de mantelzorger zijn welkom.’

Punten verzamelen

Daarnaast is Den Hertog als neuroloog aangesloten bij het BENEFIT consortium. Binnen dit consortium is een programma ontwikkeld dat patiënten met hart- en vaatziekten aanspoort tot een gezondere leefstijl. Zij houden dit beter vol dankzij directe beloning onder andere door het sparen van punten. Daarnaast kunnen ze kiezen voor begeleiding via een online platform. ‘We zullen nagaan of dit ook aansluit bij onze doelgroep. Zo zijn veel prikkels voor onze patiëntengroep vaak lastig en hebben ze vaker cognitieve problemen. Dus misschien moeten wij daar het portaal op aanpassen.’

E-coach

Tot slot starten we binnenkort met de inzet van een e-coach voor de begeleiding van CVA-patiënten na ontslag, vertelt Den Hertog. ‘Eerst als pilot en daarna kunnen wij hem hopelijk bij al onze patiënten inzetten. In de app vinden patiënten informatie over hun aandoening en zij vullen vragenlijsten in. Geeft iemand aan vermoeid te zijn, dan verwijzen wij diegene naar de informatie in de app over vermoeidheid. Ook kunnen wij zo beter monitoren hoe het gaat met onze patiënten. Nu zien wij hen standaard na zes weken terug op de poli. Maar de een is na een paar weken al vastgelopen terwijl het met de ander prima gaat en een polibezoek eigenlijk niet nodig is. Zo kun je de zorg met behulp van een app veel beter afstemmen op de individuele patiënt.’

Praktisch onderzoek

Net als vorig jaar, organiseert de Isala Academie een masterclass voor artsen en verpleegkundig onderzoekers om meer te leren over het doen van onderzoek. Den Hertog is dit jaar een van de deelnemers. ‘Iedere woensdag komen wij bij elkaar en krijgen wij eerst onderwijs over bijvoorbeeld het uitbouwen van netwerken, subsidiewerving en de veranderingen in de zorg en de toekomst met connected care. Ik heb daar veel aan. Vanaf volgend jaar ga ik om de week een dag naar het Radboud MC om meer gezamenlijk aan onderzoek te werken. We ontwikkelen met dit academisch centrum een vasculair expertisenetwerk waar wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel vanuit maakt. Ik houd van het beantwoorden van vragen uit de directe praktijk zodat je de uitkomsten meteen kunt implementeren en op die manier continu de zorg voor de patiënt kunt verbeteren.’