Contact
  1. PROSPEC studie naar follow-up en nazorg na een behandeling van gelokaliseerd prostaatkanker
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Isala wil deelnemen aan de PROSPEC studie, een KWF gefinancierde studie waarin wij onderzoeken of de follow-up en nazorg na een behandeling van gelokaliseerd prostaatkanker in Nederland kan plaatsvinden bij de huisarts.

Deze studie is geïnitieerd door het AVL-NKI in samenwerking met de huisartsengeneeskunde van het Amsterdam UMC (NTR=7266).

Door een toename van het aantal patiënten die prostaatkanker heeft overleefd, zien we dat de huisarts een steeds grotere rol gaat spelen bij deze groep patiënten. Soms worden patiënten voor nacontrole al naar de huisarts gestuurd. Dit is echter nooit goed onderzocht. Daarom voeren wij een gerandomiseerde multicenter studie uit, waarin wij onderzoeken of de follow-up en nazorg van patiënten die behandeld zijn voor gelokaliseerde prostaatkanker ook bij de huisarts zou kunnen plaatsvinden. Naast een RCT voeren wij ook een procesevaluatie uit om de ervaringen van patiënten, huisartsen en specialisten omtrent deze nazorg in kaart te brengen.

Wij includeren patiënten via ziekenhuizen in de studie. Echter zijn de huisartsen ook erg belangrijk in onze studie. Wij benaderen daarom nog elke huisarts persoonlijk (telefonisch) om hem/haar te informeren over de studie en te vragen voor deelname.

Barbara Wollersheim
PhD student | PROSPEC studie
Department of Psychosocial research and Epidemiology
t: +31 (0)20 512 6087
e: prospec@nki.nl / b.wollersheim@nki.nl