Contact
  1. Samen sterker in de regio Meppel voor kwetsbare ouderen

Isala werkt samen met andere (zorg)partners in de regio Meppel om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren en toegankelijk te houden. Dit laatste is nodig omdat de druk op de zorg steeds groter wordt. Door anders met elkaar samen te werken, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen. Door hen op tijd betere zorg op het juiste moment te bieden. In de eigen vertrouwde omgeving als het kan, in het ziekenhuis of andere zorginstelling als het moet.

“Kwetsbare ouderen worden in acute situaties vaak doorverwezen naar de Spoedeisende hulp. Soms tegen de wens van een patiënt. Of we zien dat sommige acute situaties niet hoeven te ontstaan als gezondheids- of sociale problematiek eerder herkend wordt.” Aafke Hofland, programmamanager ouderengeneeskunde bij Isala, één van de zorgpartners, is projectleider van Samen Sterker in de Regio voor Ouderen, een initiatief vanuit het netwerk Samen Sterker dat sinds 2022 bestaat.

Een ziekenhuis maakt niet persé ‘beter’

Aafke kent de voorbeelden uit het ziekenhuis maar al te goed. “Kwetsbare ouderen leveren fysiek en mentaal vaak in door een ziekenhuisopname. En na een opname zijn er ook andere zorgbehoeften. Met een ziekenhuisopname wordt dus niet altijd de kwaliteit van leven verbeterd.”

Samenwerken voor betere zorg

“Anders met elkaar samenwerken zorgt ervoor dat we de zorg beter op de patiënt kunnen afstemmen. Een voorbeeld van hoe we soms de zaken onhandig regelen is wanneer we een patiënt op vrijdagmiddag met ontslag laten gaan. Dit hoeft geen probleem te zijn. Maar dan wel in goede samenwerking met de naasten en andere zorgpartners. Anders komt er onnodig veel regelwerk en druk op familie, huisartsen en thuiszorgorganisaties af om te zorgen dat een patiënt na een opname de zorg krijgt die hij nodig heeft. Door beter samen te werken is hier veel winst te behalen.

Aafke Hofland, programmamanager ouderengeneeskunde bij Isala, tijdens de bijeenkomst met andere (zorg)partners in Isala Meppel.

Lokale samenwerking

Samen sterker in de regio sluit aan bij het gedachtengoed van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA stelt dat er meer regionale en lokale samenwerking nodig is om passende zorg te realiseren. “En dat kunnen we als zorgpartners alleen maar beamen”, aldus Aafke. “Naast Dokter Drenthe, Noorderboog en ziekenhuis Isala zijn ook Icare, Beter Thuis Wonen, zorggroep Oude en Nieuwe Land, ZZWD, Buurtzorg Meppel en gemeente Meppel betrokken. Ook sluiten we aan bij het (Zorg)Transformatorhuis, het netwerk dat dit jaar werd opgericht om het coördineren van zorgvragen regionaal te benaderen.”

We bevorderen kwaliteit van leven in de thuissituatie

“Met elkaar hebben we als doel gesteld dat we de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie willen bevorderen. Door ons te richten op preventie en door eerder met patiënten te spreken over de wensen voor de laatste levensfase (advanced care planning). Wil iemand nog wel naar een ziekenhuis? We willen (onterechte) verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen. En wanneer een patiënt toch in het ziekenhuis komt, de overdracht naar het ziekenhuis en de ontslagprocedure verbeteren. Hiervoor lopen nu drie concrete verbeterprojecten. Gegevens en wensen van patiënten moeten beter uitgewisseld worden. De overdracht tussen zorgprofessionals moet beter. En het moment van ontslag moet beter afgestemd worden”, aldus Aafke.

Samen zetten we kleine stappen

Het is een meerwaarde voor alle (zorg)partners om elkaar regelmatig te ontmoeten en zorg op elkaar af te stemmen. “Door pragmatisch en in kleine stappen aan de slag te gaan, zijn de verbeteringen in praktijk vaak snel merkbaar. Iedere partner heeft daar z’n eigen rol in. Maar er is een duidelijk gezamenlijk belang.” Dat is de kracht van het project volgens Aafke. “De eerste drie verbeterprojecten moeten eind 2023 gereed zijn. Daarna kijken we ook verder dan alleen de regio Meppel.”