Contact
  1. Teleconsultatie VIPLive: hematologie uitgelicht

Sinds vorig jaar april is het voor huisartsen in de regio Meppel mogelijk om digitale consultatievragen te stellen aan specialisten van Isala via VIPLive.

Paul Geerts

Op de foto: hematoloog Paul Geerts

Geachte collegae,

Wij bemerken dat er regelmatig behoefte is aan gemakkelijk(er) contact tussen verwijzers en hematologie om vragen over patiënten af te stemmen. Niet altijd zijn we dan gelijktijdig beschikbaar en lopen we elkaar nog wel eens mis.

Daarom start ook hematologie per september aanstaande een teleconsultatie dienst. U kent dit waarschijnlijk al van andere (sub)specialisaties. Via deze weg hopen we elkaar gemakkelijk en tijdig van dienst te kunnen zijn voor overleg over bekende of onbekende patiënten, op een moment dat ons beiden prettig schikt. Deze dienst zal gaan bestaan naast de bekende weg via de telefoon. Op deze manier hopen we juist de telefoontjes die wél spoed behoeven, ook zodanig te kunnen blijven beantwoorden.

Uit een eerdere rondvraag bij enkele collega’s werd met name overleg over laboratorium uitslagen geschikt benoemd om via teleconsult te bespreken, maar vanzelfsprekend staat het vrij om andere denkbare vragen ook in te zenden. Er volgt na verloop van tijd een evaluatie om zo nodig de dienst nog bij te sturen.

Wij zien graag uw vragen tegemoet!

Vriendelijke groet, hematologie Isala