Contact
  1. Unieke en complete leergang voor Isala leidinggevenden

Isala start vandaag met een unieke leergang voor alle operationele leidinggevenden (OL). Manager HR Karina Koopman: ‘De functie van operationeel leidinggevende is behoorlijk complex. Bovendien zijn deze leidinggevenden de sleutel tot het succes van de Isala strategie omdat zij de hele organisatie kunnen bereiken. Kortom, genoeg redenen om een gedegen leergang op te zetten.’

Bestuurslid Ina Kuper spreekt de groep leidinggevenden toe

De eerste groep van vijftien deelnemers startte vandaag. Bestuurslid Ina Kuper deed samen met Karina de aftrap. In totaal gaan 200 operationeel leidinggevenden de leergang volgen daarom start iedere maand een nieuwe groep. Plannen voor deze leergang waren er al langer. Karina: ‘Maar door corona moesten wij de start steeds uitstellen. Naast dat het natuurlijk enorm druk was in het ziekenhuis, mochten wij door de coronaregels ook niet fysiek bij elkaar komen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. De samenstelling van de groep blijft hetzelfde tijdens de leergang en de bedoeling is dat je elkaar steunt, van elkaar leert en dat er vertrouwen is. Wij gaan veel verschillende onderwerpen behandelen die passen bij de complexiteit van de functie. Denk aan Isala op Koers (red. besturingsfilosofie), financieel management, arbeidsrecht en CAO maar ook casuïstiek. Denk aan omgaan met verzuim dat werkgerelateerd is. Of omgaan met weerstand in je team. Hoe doe je dat en hoe neem jij je mensen mee in veranderingen? Dat soort onderwerpen kun je niet online behandelen. Daarom ben ik blij dat de leergang nu echt van start kan gaan.’

Meer eenheid en structuur

Waren er al wel trainingen in Isala voor deze groep leidinggevenden? ‘Zeker wel’, antwoordt Karina. ‘Veel leidinggevenden hebben al de Greenbelt lean leiderschapstraining gevolgd. Voor de leidinggevenden die hem nog niet gevolgd hebben, is hij opgenomen in deze nieuwe leergang. Diegenen die al wel de Greenbelt hebben, krijgen een korte opfriscursus. Daarnaast hadden wij een MD-programma, maar deze was niet verplicht en bestond uit losse modules. In het programma wat wij nu aan bieden zit meer eenheid en structuur. Daarnaast sluit het aan bij het programma van het hoger management. Aan deze managers vragen wij een aantal leiderschapskenmerken, die wij nu ook aan de operationeel leidinggevenden gaan vragen. Denk bijvoorbeeld aan reflectie en zelfontwikkeling en continu verbeteren. Door dit te doen, ga je dezelfde taal spreken.’

Veel enthousiasme

Iedere groep krijgt een eigen mentor. Karina: ‘Ik ben de mentor van de eerste lichting. Ik licht het programma toe en na ieder dagdeel bespreek ik met de deelnemers wat ze hebben geleerd en hoe ze dat gaan toepassen in hun werk. Later komen wij daar natuurlijk weer op te terug.’ Het enthousiasme voor de nieuwe leergang voor OL is groot. Karina: ‘De eerste twee groepen die wij hadden opengezet, waren heel snel vol. Wat wij gaan doen als iedereen de leergang heeft gevolgd? Dan zijn er zeker weer nieuwe ontwikkelingen en gaan wij weer verder met het aanbieden van nieuwe leergangen of wij frissen de kennis op. Wij blijven altijd leren en continu verbeteren.’