Contact
  1. Voor de derde keer haalt Isala internationaal kwaliteitskeurmerk

Isala behaalt voor al haar locaties voor de derde achtereenvolgende keer de internationale JCI-accreditatie. JCI-auditoren: ‘Verbeteren zit zichtbaar in jullie DNA.’

afbeelding JCI zegel

Voor het keurmerk is Isala getoetst op meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Rob Dillmann, voorzitter van de raad van bestuur: ‘De derde keer is bijna ontspannen verlopen. Een mooie stimulans voor continu verbeteren.’

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. In de tweede week van september bezochten vijf auditoren van JCI gedurende zes dagen alle locaties van Isala. Zij volgden tientallen patiënten en medewerkers en brachten aangekondigde - én onaangekondigde - bezoeken aan nagenoeg alle afdelingen.

Rob ‘Tijdens de onderzoekweek ontvingen we meerdere keren complimenten van de JCI-auditcommissie voor de manier waarop het ziekenhuis de standaarden vertaald had in beleid en de uitvoering daarvan. Ook verbeteringen die Isala heeft doorgevoerd sinds de vorige accreditatie bleven niet onopgemerkt. JCI vraagt de zorgverlener de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. Dát is wat Isala drijft en dát is wat de patiënt van Isala mag verwachten.’

Enthousiast en deskundig

De auditoren gaven aan goede inhoudelijke gesprekken met deskundige medewerkers te hebben gevoerd. Zij complimenteerden Isala met de open houding van artsen en medewerkers. Ook het enthousiasme viel op. Tijdens de vorige accreditatie stond het nieuwe ziekenhuis in Meppel er nog niet. De auditoren bezochten de nieuwe locatie en waren onder de indruk van het eerste gasloze ziekenhuis in Nederland. Ook nieuw binnen Isala sinds de vorige accreditatie is het Connected Care Center. Vanuit dit centrum ontwikkelt Isala zorg die aansluit op de eigen leefsituatie van patiënten, ondersteund door e-health oplossingen. Een parel, die zij nog niet ergens anders hadden gezien en een mooi voorbeeld voor andere ziekenhuizen, aldus de auditoren.

Het spoor van de patiënt

JCI richt zijn focus op de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan en JCI kijkt naar hoe dit in praktijk bij de patiënt er uit ziet.
Rob: ‘De auditoren vonden onze protocollen soms nodeloos ingewikkeld.’

JCI werkt volgens de tracer-methodiek, waarbij de auditoren het spoor – een trace – volgen dat een patiënt op zijn of haar weg door de organisatie aflegt: van opname tot ontslag. JCI kijkt naar de directe patiëntenzorg, bijvoorbeeld naar aspecten van hygiëne, medicatieveiligheid, voedselveiligheid, valrisico en veiligheid bij operaties. Ook wordt naar alle ziekenhuis-brede processen gekeken zoals veiligheid van gebouw, veiligheid voor alle medewerkers, de wijze van leidinggeven en besturen, de aanschaf en inkoop van hulpmiddelen, scholing en functioneren van alle medewerkers en contractuele samenwerkingen.
‘Een grote audit zoals deze helpt ons bij het zien van verbetermogelijkheden’, legt Annelies uit. ‘Het is voor ons een mooie bron van informatie, waarmee we weer verder kunnen.’

 Wereldklasse

Isala behoudt met deze her-accreditatie het Golden Seal of Approval van JCI en staat daarmee in een rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. In de auditweek noemden de auditoren Isala’s werkwijze “wereldklasse”. Met deze accreditatie is Isala aangesloten op een wereldwijd zorgnetwerk dat mogelijkheden biedt voor kennisdeling en kwaliteitsbewaking.